Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Dyskryminacja religijna.

   We współczesnym prawodawstwie, tak polskim jak i światowym, zjawisko dyskryminacji traktowane jest jako przejaw nietolerancji w stosunku do odmiennego wyznania, orientacji seksualnej czy przekonań i poglądów politycznych. Istnieją dwa główne rodzaje dyskryminacji:

  1. dyskryminacja bezpośrednia - zachodzi wówczas, gdy pracodawca bądź też współpracownik z jakiegoś powodu traktuje daną osobę gorzej niż inne osoby znajdujące się w takiej samej lub podobnej sytuacji;
  2. dyskryminacja pośrednia - zachodzi wówczas, gdy na skutek jakiegoś postanowienia, które stosuje się wszystkich pracowników, może dojść do pojawienia się różnic w traktowaniu jednego pracownika czy grupy pracowników

   Wśród wielu rodzajów dyskryminacji w miejscu pracy dosyć często można spotkać się z dyskryminacją pracowników ze względu na ich wyznanie. W dzisiejszych czasach dla wielu osób religia, którą wyznają jest sprawą osobistą, dlatego też pracodawcy powinni pamiętać o tym, by nie dyskryminować z tego powodu swoich pracowników. Zdarzają się przypadki, gdy wierzenia i praktyki stosowane w jednej religii często wymagają agresywnego zachowania w stosunku do innych wyznań, jednak nie powinno się to przejawiać w miejscu pracy.
   Nie wszyscy pracodawcy jak i pracownicy wiedzą, że prawo polskie daje możliwość wzięcia przez pracownika urlopu ze względu na obchodzone przez niego święto, obowiązujące w wyznawanej przez niego religii. Takim przykładem mogą być osoby wyznania prawosławnego czy grekokatolickiego, które święta Bożego Narodzenia obchodzą w dniach 6-7 stycznia. Mogą starać się oni o udzielenie zwolnienia od pracy na te dni. Pracodawca nie może dyskryminować osób wyznających odmienną religię i w miarę możliwości powinien udzielić takim osobom urlopu na te dni, które są ważnymi świętami dla danego wyznania.
   Podczas rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca nie może pytać potencjalnych pracowników o ich wyznanie. Taki temat może wyniknąć w trakcie rozmowy, jednak pracodawca nie może brać pod uwagę przekonań religijnych danej osoby w procesie rekrutacji. Wyjątkiem mogą być tu tacy pracodawcy, którzy prowadzą działalność związaną z działalnością kościoła bądź wspólnoty wyznaniowej. Wówczas pracodawca może zapytać o wyznawaną religię i jeżeli nie będzie ona zgodna z jego wymogami, może odmówić takiej osobie przyjęcia do pracy. Tylko w takim przypadku dyskryminacja ze względu na wyznanie nie będzie miała miejsca.


Marcin Pastuszak - Pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19676580, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON