Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

Szanowni Państwo,

W dniach od 30.10.2020 do 02.11.2020 włącznie
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi będzie zamknięta.
Jednocześnie będziemy w tych dniach do Państwa dyspozycji pod adresem poczty elektronicznej praca@ffm.pl


Zespół Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi1 procent
zobacz >>>

Funkcjonowanie osobowościowe osób z niepełnosprawnością intelektualną.

   Funkcjonowanie osobowościowe ma ważne znaczenie w procesie uzyskania i utrzymania zatrudnienia. Poziom rozwoju intelektualnego i związane z nimi doświadczenia mają wpływ na kształt osobowości. Dlatego też teza jest następująca - osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają odmienne cechy osobowości, które mogą utrudniać im uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia.
   Osoby z upośledzeniem umysłowym charakteryzują się wyższym poziomem lęku, który utrudnia im funkcjonowanie społeczne. Podwyższony poziom lęku będzie wpływał na dokonywanie wyborów i podejmowanie decyzji odnośnie podejmowania zatrudnienia. Cecha lęku będzie także zakłócać sposób prezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej - podczas starań o zatrudnienie na konkretnym stanowisku. Dlatego też ważne jest wsparcie psychologiczne dla tych osób na każdym etapie uzyskiwania i utrzymania zatrudnienia.
   Upośledzeni umysłowo, ze względu na swoje mniejsze możliwości intelektualne częściej doświadczają niepowodzeń niż sukcesów, zatem występuje u nich niski poziom oczekiwania na sukces. W nowych sytuacjach mają te osoby tendencję do zaniżania swych aspiracji ze względu na zgeneralizowany niski poziom oczekiwań.
   U osób z niepełnosprawnością intelektualną podstawowym brakiem jest niedostatecznie rozwinięta i zorganizowana funkcja ego a także związana z nią funkcja superego. Nieprawidłowe ukształtowanie tych funkcji powoduje trudności z odpowiednim przystosowaniem społecznym i uzyskanie poczucia bezpieczeństwa. Osoby te wymagają większego wzmocnienia i zachęcania do wykonania pewnych czynności niż osoby o prawidłowym rozwoju. Upośledzeni umysłowo oczekują większej życzliwości ze strony otoczenia - doświadczenie dezaprobaty powoduje brak wiary we własne siły. Brak zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa przeszkadza w osiąganiu sukcesów. Ważnym pozostaje wyuczenie osób z upośledzeniem zaspakajania własnych potrzeb a jednocześnie rozwijanie tych potrzeb, które zostały stłumione poprzez wpływy środowiska.
Cechą charakterystyczną osobowości upośledzonych umysłowo jest wewnętrzne przekonanie o niemożności wykonania czegoś, wytrwałości w wysiłku, przeciwstawieniu się frustracji. Poczucie niemożności doprowadza do wielu zaburzeń np. emocjonalnych, stałego oczekiwania pomocy, nieadekwatnego zachowania. Takie cechy mogą być przyczyną negatywnej oceny ze strony pracodawców i doświadczania trudności w pracy.
Dominującymi potrzebami osób z upośledzeniem umysłowym są potrzeba bezpieczeństwa, akceptacji i uznania. Dlatego też podjęcie pracy przez te osoby byłoby istotne ze względu na to, że dla zaspokojenia tych potrzeb środowisko pracy jest znaczące.
   Cechą, która ujawnia się u osób z niepełnosprawnością intelektualną jest sugestywność, co wiąże się z podatnością na zmianę opinii. Z tą cechą związane jest umiejscowienie poczucia kontroli. U tych osób obserwujemy zewnętrzne poczucie kontroli. Obserwuje się także zawyżoną samoocenę, swoich możliwości i widzenia siebie. Co będzie miało swe skutki w podejmowanych decyzjach także zawodowych i może wiązać się z doświadczaniem rozczarowań. Ważnym pozostaje wsparcie psychologiczne dla tych osób aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia niewłaściwych wyborów.
   Osoby te mają silną potrzebę niesienia pomocy innym. Dlatego też miałyby szansę zrealizowania się w zawodach związanych z opieką nad innymi osobami, jako pomoc przy osobach starszych itd.
   Brak doświadczeń w przeżywaniu sukcesów, satysfakcji z dobrze wykonywanych zadań, wątpienie czy kiedykolwiek mają szansę na sukces.    Towarzyszy im jednocześnie świadomość, że muszą włożyć więcej wysiłku aby zdobyć pracę.
   Aspiracje społeczne można określić jako skromne. Nie deklarują chęci brania czynnego w życiu społecznym, a w żadnym wypadku pełnienia roli kierowniczej.
   Charakterystyczna cechą dla aspiracji tych osób jest podjęcie pracy po skończeniu szkoły zawodowej - pracy nie tylko interesującej, w dobrym zakładzie ale także dobrze płatnej.
   Zatem istotne jest szczególne wyczulenie i pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną w procesie uzyskiwania i wdrożenia się do pracy.
   Rozważania dotyczące osobowości to przedstawienie pewnych ogólnych tendencji, ustaleń i wniosków z badań psychologicznych. Natomiast należy mieć na uwadze, że są to tylko pewne sugestie dotyczące trudności jakie mogą się pojawiać w sferze osobowości u osób z niepełnosprawnością intelektualną w związku z zatrudnieniem.
   Opracowano na podstawie: W. Otrębski, Szansa na społeczną akceptację, Lublin 1997.

Anna Czarska-Kopeć - Psycholog
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19869110, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON