Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

Szanowni Państwo,

W dniach od 30.10.2020 do 02.11.2020 włącznie
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi będzie zamknięta.
Jednocześnie będziemy w tych dniach do Państwa dyspozycji pod adresem poczty elektronicznej praca@ffm.pl


Zespół Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi1 procent
zobacz >>>

Doświadczanie zmian w procesie aktywnego poszukiwania pracy

Sytuacja długotrwałego pozostawania bez praca w przypadku osób niepełnosprawnych jest bardzo częsta. Przedłużający się taki stan powoduje zaniechanie wykonywania działań zmierzających do poszukiwania zatrudnienia. O ile na początku osoba wykonuje wiele aktywności związanych z poszukiwaniem pracy takich jak odwiedzanie urzędów pracy, śledzenie ogłoszeń, odwiedzanie firm to z czasem na skutek zdarzających się niepowodzeń jednostka zaprzestaje tym działaniom popadając w coraz większą apatię, bierność oraz bezradność. Pojawia się obniżona samoocena oraz sceptyczne nastawienie do możliwości znalezienia pracy. Wyjście z tej sytuacji dotyczy uświadomienia sobie potrzeby zmiany w swoim życiu i realizacji zaplanowanych działań.
Z punktu widzenia modelu terapeutycznego stadia zmiany wg Prochaskiej przebiegają w pięciu etapach. Na przykładzie tego modelu zostanie omówiona zmiana dotycząca aktywnego podejścia do poszukiwania pracy.
1. Prekontemplacja. Jest to etap niewiedzy, zagubienia, chaosu. Jednostka nie myśli o procesie zmiany, ponieważ nie uświadamia sobie przyczyn swoich problemów. Często problemy są dostrzegane przez otoczenie, ale informacje te do osoby nie docierają albo są przez nią odrzucane. Ludzie na tym etapie nie zgłaszają się dobrowolnie na terapię gdyż uzasadnienie większości niepowodzeń lokują na zewnątrz - poza sobą - bądź im zaprzeczają. Do podjęcia działań skłaniają narastające objawy, naciski ze strony bliskich lub niekorzystne zmiany w otoczeniu. Przychodząc do służb pomocowych osoba często czuje się zmuszona i najczęściej oczekuje, że zmienią się inni a nie ona sam. W sytuacji poszukiwania pracy osoby takie przychodzą np. do agencji zatrudnienia przyprowadzone przez mamę, ciotkę, żonę lub skierowane z pomocy społecznej - demonstrują swoją niechęć oraz przytaczają wszelkie możliwe argumenty według, których pracy nie mogą podjąć.
2. Kontemplacja. Etap namysłu oraz rozumienia swojej sytuacji. Jest to czas poszukiwania przyczyn własnych problemów - człowiek uświadamia sobie, że sam jest przyczyną własnych cierpień i niepowodzeń życiowych. Jest to okres uwalniania się od mechanizmów obronnych. Jednostka uświadamia sobie, co powinno się zmienić, ale nie jest jeszcze gotowa, by zmianę tę zrealizować. Na tym etapie osoba potrzebuje wsparcia oraz motywacji do podjęcia działań zmierzających do zmiany swojej sytuacji.
3. Przygotowanie. Etap przygotowania do działania, osoba eksperymentuje ze zmianą.
Może zaczynać od zmian w drobnych sprawach albo w poważniejszych, ale jeszcze nie w realnych sytuacjach i bez postanowienia o trwałości zmiany. Na tym etapie osoba decyduje się na podjęcie pewnych aktywności, które przybliżają ją do podjęcia pracy np. udział w warsztatach z aktywizacji zawodowej.
4. Działanie. Osoba podejmuje decyzję o konsekwentnej zmianie w swoim życiu. Zmiana ta wyraża się zarówno w zachowaniu zewnętrznym, jak i w postanowieniu zaangażowania wystarczającej ilości energii dla kontynuowania nowych zachowań. Jednostka konsekwentnie realizuje wyznaczone cele. Wysyła dokumenty aplikacyjne, umawia się na rozmowy w sprawie pracy, chodzi na rozmowy kwalifikacyjne, zapisuje się na kursy, szkolenia, pracuje społecznie. Na tym etapie osoba wykazuje entuzjazm i zaangażowanie w podejmowanych przez siebie działaniach. Wzmacnia się jej poczucie własnej wartości oraz poczucie większej kontroli i sprawstwa w swoim życiu, znacznie przybliża się w kierunku znalezienia pracy i w efekcie zdobywa zatrudnienie.
5. Utrzymanie zmiany. Klient kontynuuje zapoczątkowane zmiany i stara się zapobiegać pojawieniu się starych zachowań. Wprowadzenie zmian nie jest łatwe gdyż wymaga kontrolowania własnych nawyków, dawnych wzorców reakcji emocjonalnych, nowych umiejętności. Zdarzają się niepowodzenia i powrót do dawnych wzorców reagowania i działania.
Dlatego też ważne jest by wspierać osobę na każdym etapie procesu aktywizacji zawodowej. Podjęcie pracy przez osobę nie oznacza wcale zakończenia sukcesem zmiany zachodzącej w życiu jednostki. Często zderzenie wyobrażeń o pracy z rzeczywistością powoduje załamanie, nieumiejętność radzenia sobie z nową sytuacją, dostosowaniem do środowiska pracy, konflikty z przełożonymi oraz współpracownikami. Może to spowodować rezygnację z podjętej pracy.
W takiej sytuacji działania podejmowane przez agencję zatrudnienia zmierzają nie tylko w kierunku pomocy w znalezieniu pracy, ale również we wsparciu osób w procesie utrzymania pracy.

Źródło inspiracji: Szkolenie Racjonalna Terapia Zachowań, Kraków 2006.

Justyna Grabek - Kozera - Rejestrator w Agencji Zatrudnienia

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19868996, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON