Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Komunikacja niewerbalna w negocjacjach.

   Komunikowanie się jest bardzo ważną rzeczą w życiu każdego człowieka. We wszelkich relacjach między ludźmi, w różnych sferach życia społecznego, zawodowego, jak również prywatnego, komunikowanie się pełni bardzo ważną rolę. Umiejętność skupiania na kimś uwagi, otwartość, zaufanie, akceptacja siebie i drugiej osoby, to warunki dobrej komunikacji. Umiejętność werbalnego i niewerbalnego przekazywania informacji może zdecydowanie dopomóc w negocjacjach, nie tylko tych związanych z życiem zawodowym, ale również życiem społecznym oraz prywatnym.
   Komunikowanie się jest pojęciem o bardzo szerokim zastosowaniu. Możemy je podzielić na komunikowanie werbalne i niewerbalne. Dane przekazywane w sposób niewerbalny mogą być przez nas kontrolowane lub też w umiejętny sposób zatajone. Przy komunikowaniu niewerbalnym możemy również zastosować pewien podział. Czynniki będące składowymi komunikowania niewerbalnego, wykorzystywane przez nas w świadomy sposób, pomogą nam osiągnąć pożądane i zamierzone wcześniej cele. Jeżeli nie udajemy, nie gramy, nasze ciało i jego powłoka zewnętrzna przekazuje często o wiele więcej ważnych komunikatów niż słowa.
   Elementy ubrania, jak i samo ubranie, od wieków było i jest oznaką indywidualności każdego człowieka. Strój, gdy używany jest w intencjonalny sposób, informuje, do jakiej grupy społecznej chcemy się zaliczać lub chcemy, aby nas zaliczano w danym momencie. Zależnie od tego jak w danej chwili chcemy wyglądać i być postrzegani, zmieniamy się jak kameleon. Jednak sama zmiana stroju nie ukazuje w pełni tego, co w danej chwili chcemy nim zamanifestować. Oprócz samego ubrania należy mieć jeszcze zdolność do rozumienia jego mowy. Pierwszą rzeczą, jaką zauważamy jest wizerunek, jaki tworzy ubranie. Ktoś, kto ubiera się w sposób bliski naszemu, w naszym odczuciu może mieć podobne poglądy do naszych. W zależności od sytuacji i od rodzaju ludzi, z jakimi mamy spotkać się przy negocjacjach, nasze ubranie powinno być zgodne z wymogami danej chwili oraz z tym, czego oczekujemy i co oczekiwane jest od nas.
   Innym elementem komunikowania niewerbalnego jest postawa, jaką przyjmujemy w czasie negocjacji. Sposób, w jaki stoimy, siedzimy lub chodzimy, może przekazywać wrażenie, iż jesteśmy pewni siebie, nieśmiali czy też niezdecydowani. Nasza postawa ma wpływ na to, w jaki sposób jesteśmy postrzegani przez innych. Najlepsze efekty w negocjacjach przynosi siedzenie prosto, lekko pochylając się do przodu, wtedy nasze informacje zostaną przekazane najefektywniej, zwłaszcza w sytuacjach, gdy chcemy zrobić wrażenie na naszych rozmówcach.
   Kolejnym z elementów komunikowania się, który może przyczynić się do zaliczenia przeprowadzonych przez nas negocjacji do udanych, jest wyraz naszej twarzy. Z wyrazu twarzy możemy wyczytać, jakie emocje towarzyszą w danej chwili naszemu rozmówcy. Każdy z nas dysponuje dużą gamą min, które używane są przez nas w sposób świadomy w celu ubarwienia informacji zawartej w słowach, czy też nawet w celu zastąpienia takiej informacji. Przystępując do negocjacji dobrze jest wiedzieć, jak nasza twarz zachowuje się podczas przeżywania różnorakich uczuć.
Jednym z ważniejszych elementów komunikacji niewerbalnej są gesty, zarówno te wykonywane przez nas odruchowo (gesty nawykowe), jak również te spowodowane uczuciami danej chwili. W negocjacjach możemy świadomie wykorzystać gestykulację w celu podkreślenia tego, co właśnie mówimy, ale tylko w pewnych wyznaczonych przez kulturę osobistą ramach. Nasze gesty dodadzą wówczas wrażeń wizualnych, które pomogą uzmysłowić naszemu słuchaczowi rangę wypowiedzianych przez nas słów oraz utrzymać jego zainteresowanie. Gesty, które są najczęściej używane w naszych codziennych konwersacjach np. potakiwanie i zaprzeczanie głową, z pewnością nie zostaną źle odebrane podczas negocjacji, w których uczestniczymy. Poprzez te gesty możemy utwierdzić naszego rozmówcę w przekonaniu, że słuchamy i skupiamy uwagę na jego wypowiedzi.
   Komunikowanie niewerbalne służy nam wówczas, gdy chcemy uzupełnić naszą słowną wypowiedź, wspomóc lub wzmocnić przekazywaną wiadomość. Bez wątpienia taki rodzaj komunikacji ma zalety, których nie ma komunikacja werbalna.


Marcin Pastuszak - Pośrednik pracy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19846760, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON