Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Wypalenie zawodowe - dlaczego powstaje i jak mu zapobiegać? - cz. II

   Analizując etiologię zjawiska wypalenia zawodowego, wymienia się czynniki wewnętrzne - wywodzące się z podłoża psychiki osoby, z drugiej zaś strony czynniki zewnętrzne - związane ze strukturą organizacji, w której zatrudniona jest dana osoba. Są również koncepcje, według których przyczyn wypalenia zawodowego należy szukać w charakterze wykonywanej pracy (praca zbyt przeciążająca, stresująca lub praca nadmiernie monotonna i nudna). Według Marslach występowanie omawianego zjawiska wiąże się zarówno z czynnikami wewnętrznymi, jaki i z zewnętrznymi.
Metody zapobiegania wypaleniu zawodowemu są zazwyczaj klasyfikowane w zależności od przyjętej koncepcji przyczyn powstawania tego zjawiska. Jedna z popularnych i prostych metod zapobiegania wypaleniu zawodowemu jest umiejętność nieutworzenia nieracjonalnych przekonań dotyczących wykonywanej pracy. Badania prowadzone na grupie nauczycieli pokazały, że osoby nadmiernie angażujące się w pracę, dążące do perfekcji, szybciej ulegały opisywanemu zjawisku. Było to związane ze zbyt wygórowanymi oczekiwaniami w stosunku do pracy zawodowej. Spodziewały się one m. in. tego, że w pracy będą zawsze lubiani uczniów szanowanie przez uczniów, choć wiadomo, że nigdy nie jest tak w stu procentach. Inną metodą jest "wpisanie" pracy zawodowej w wymiar światopoglądowo - filozoficzny. Pozwala to na wykształcenie lepszego sposobu radzenia sobie z sytuacją stresującymi i obciążającymi w pracy. Jest ona bowiem traktowana jako jeden ze sposobów osiągnięcia zbawienia osobistego.
   Wypalenie zawodowe pojawia się także w sytuacji, kiedy pojawiają się pewne trudności, z którymi nie możemy się uporać. Często wykształca się wtedy tendencja do unikania problemu, odsuwanie trudności i brak odwagi do zmierzenia się z zaistniałym problemem. Środkiem zaradczym w przypadku takich sytuacji jest dbanie o własny rozwój zawodowy. Chodzi tutaj zarówno o podwyższanie kompetencji zawodowych jak również o nabycie kompetencji zaradczych, uczących sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami. Z umiejętnościami tymi wiąże się kolejna istotna rzecz, jaka jest nauczenie trafnej oceny własnej odporności emocjonalnej, a przez to nabycie umiejętności dystansowania się wobec problemów pojawiających się w miejscu pracy.
   Dbając o komfort psychiczny związany z wykonywaniem obowiązków zawodowych, ważna jest również możliwość wsparcia społecznego. Istnieje zależność, która mówi, że im wyższy poziom wsparcia społecznego, tym mniejsze ryzyko pojawienia się syndromu wypalenia zawodowego. Szczególnie cenne jest wsparcie ze strony własnej rodziny, współpracowników, przyjaciół.
   Podsumowując artykuł, można powiedzieć, że w celu zminimalizowani ryzyka wypalenia zawodowego warto jest przestrzegać następujących wskazówek:

Katarzyna Kowalczyk - Doradca zawodowy.
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19846680, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON