Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Osobowość firmy - czyli znaczenie poczucia wspólnoty pracowniczej.

   Środowisko pracy, w którym funkcjonuje każdy z pracowników można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Do tego pierwszego zaliczamy pomieszczenie, wyposażenie miejsca pracy w biurka, krzesła oraz inne artykuły biurowe. Z kolei środowisko pracy wewnętrzne inaczej można określić jako atmosferę pracy, poczucie więzi między pracownikami i wyznawane wartości. Osobowość firmy zaczyna być tworzona od sprecyzowania misji. To właśnie ona klaryfikuje system wartości, przekonań i pewnych rytuałów, które wpływają na codzienne funkcjonowanie pracowników. Wspólny system wartości wyznawanych przez pracowników firmy wpływa na wytworzenie się kultury organizacyjnej.
Badaniem osobowości firmy po raz pierwszy zainteresował się R. Bolles. W swojej książce, w której opisywał wewnętrzne środowisko pracy napisał , że: "większość tego co ludzie robią w swojej służbie zawodowej jest rzeczywiście czynione z myślą o ich własnym rozwoju. Większość tego co robimy w imię altruizmu jest tylko inteligentnym egoizmem. Większość przedsiębiorstw zmieniło się w swojej strukturze organizacyjnej: zaczęło kształtować środowisko pracownicze w oparciu o zaufanie i przyjaźń, a wszystko po to, aby ludzie chcieli pracować dłużej i nie byli znudzeni swa pracą" (R. Bonnelly, W. Gibson, 1987, s. 25 za: L. Zbiegień-Maciąg, 1996)
   To właśnie zaufanie i przyjaźń w miejscu pracy, pozwalają na wytworzenie tzw. wspólnoty pracowniczej. Ona tworzy osobowość organizacji. Style zachowań oraz zasady na nie wpływające także zaliczają się to komponentów osobowości firmy.
   Bardzo duży wkład w budowanie "osobowości" firmy dostarczyły japońskie organizacje pracownicze. Propagowany był wtedy styl zarządzania zespołem pracowników. Menadżerowie postawili sobie za cel stworzenia takiej wspólnoty pracowniczej, której obecność na rynku była jednoznaczna z podjęciem odpowiedzialności wszystkich za wszystkich. Wspólnota tak rozumiana miała zaspokajać wszystkie potrzeby zatrudnionych tam osób. Wspólna praca wszystkich pracowników przekładała się na podniesienie standardu życia, a tym samym na sukces osiągnięty wspólnym wysiłkiem. W przedsiębiorstwach japońskich wprowadzono nagrodę pieniężną, która była przyznawana za osiągnięcie pozytywnych efektów pracy. Kwota ta nie była jednak rozdzielana na wszystkich pracowników, tylko gromadzona w tzw. "banku" pracowniczym. Takie pieniądze były do dyspozycji całej grupy i mogły być wykorzystane na cele szkoleniowe, bądź rekreacyjne. Ta filozofia wspólnoty pracowniczej odniosła bardzo duży sukces w przedsiębiorstwach japońskich. Spotkała się ona także z wielką aprobatą wśród amerykańskich teoretyków zarządzania. Stąd też zaczęli oni akcentować jak wielkie znaczenie ma wypracowanie wspólnoty pracowniczej zarówno dla pracownika jak i dla firmy.
   Jednym z przykładów amerykańskich firm, które czerpały wzorce z japońskiego stylu zarządzania i koncepcji tworzenia wspólnoty pracowniczej jest potentat na rynku elektronicznym - firma Hewlett - Packard, istniejąca od 1939 r. Filozofia tworzenia wspólnoty pracowniczej jest oparta w tej organizacji na zasadzie "wspólnego entuzjazmu" w sferze zarządzania. Główne hasło tej firmy to "entuzjazm na wszystkich szczeblach zarządzania". To hasło przekłada się na styl funkcjonowania menadżera. Powinien być on osobą żywiołową, pełną optymizmu, chęci do pracy. Musi przejawić i okazywać entuzjazm, który w sposób naturalny będzie przekazywany podwładnym. Taka filozofia pozwoliła na stworzenie firmie HP silnej wspólnoty pracowniczej, która dzięki swojej pracy odnosi sukcesy i jest niezmiennie jednym z liderów na rynku nowoczesnych technologii.
Kataryna Kowalczyk - Doradca zawodowy - 10.05.2007 r. (teksty specjalistów)
Źródło:

Zbiegiem - Maciąg. L., Marketing personalny czyli jak zarządzać pracownikami w firmie. Business Press, Warszawa 1996.

Katarzyna Kowalczyk - Doradca zawodowy.
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19694417, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON