1 procent
zobacz >>>

Prewencja rentowa

   Celem prewencji rentowej jest przywrócenie zdolności do pracy osobom ubezpieczonym, które w wyniku choroby lub urazu są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy, ale rokują jej odzyskanie po zastosowaniu odpowiedniego leczenia i rehabilitacji. Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej skierowany jest do osób ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. ZUS ponosi całkowity koszt rehabilitacji leczniczej ubezpieczonego (koszty rehabilitacji, zakwaterowania, wyżywienia oraz koszty przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej do i z ośrodka rehabilitacyjnego). Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej obejmuje, poza rehabilitacją medyczna, także rehabilitację psychologiczną oraz edukację zdrowotną. Turnus rehabilitacyjny trwa zazwyczaj 24 dni.

   Rehabilitacja lecznicza prowadzona jest obecnie w schorzeniach:

   Podstawą skierowania ubezpieczonego do ośrodka rehabilitacji jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji, które może być wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Każdy lekarz prowadzący leczenie pacjenta może wystąpić do ZUS z wnioskiem o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Wniosek powinien zostać złożony w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Lekarz orzecznik ZUS może ponadto orzec o potrzebie rehabilitacji wykonując kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz kontrolę wystawiania zaświadczeń lekarskich, orzekając o okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, a także orzekając w sprawie niezdolności do pracy do celów rentowych.

Źródło: www.zus.pl

Magdalena Budzyńska - Specjalista ds. rehabilitacji zawodowej

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18585849, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON