Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Sztuka bycia pracownikiem.

   Osoby poszukujące pracy bardzo często zwracają uwagę na warunki jakie oferuje im pracodawca. Z drugiej zaś strony pracodawca w procesie selekcji nowych pracowników także ocenia każdą z osób, biorąc pod uwagę różne zmienne. Zadaniem ubiegającego się o pracę jak zrobienie jak najlepszego drażnienia i tzw. "sprzedania" się pracodawcy na rozmowie kwalifikacyjnej. Pamiętajmy jednak, że dobre pierwsze wrażenie to za mało. W celu skutecznego funkcjonowania w roli pracownika należy poznać sztukę bycia pracownikiem. Dobry pracownik to ten, który swoją pracą potrafi przyczynić się do efektywnego realizowania celów firmy.
   Na czym tak właściwie polega sztuka bycia pracownikiem? Składa się na nią kilka czynników . Są to :

   Od momentu zatrudnienia pracownik jest wykonawca pracy, jak również podlega jej wpływowi. Zmianie ulegają między innymi postawy, zachowanie, a w niektórych przypadkach także osobowość. Najsilniejszy wpływ pracy zawodowej na pracownika można zauważyć szczególnie w przypadku osób młodych, które podejmują prace po raz pierwszy. Niektóre osoby młody od razu doskonale wchodzą w rolę pracownika, są samodzielni, zdyscyplinowanie, inni z upływem czasu nabierają wprawy i doskonalą swoje umiejętności pracownicze.
   Stanowiska pracy mogą być samodzielne - jednostkowe lub zależne od pracy całego zespołu. W pierwszym przypadku pracownik sam organizuje i planuje sobie czynności. W drugim zaś wymagana jest umiejętność współpracy, koordynacji działań grupy, a w wielu sytuacjach podporządkowanie się poleceniom i wymaganiom stawianym przez zespół W przypadku stanowiska samodzielnych bardzo istotnymi cechami pracownika jest samodzielność, samosterowność (zewnątrzsterowność), odporność na stres i osamotnienie. Z kolei praca zespołowa wymaga zdolności dobrej komunikacji z ludźmi, umiejętności współpracy oraz życzliwości. Ważne jest także opanowanie w relacjach z innymi, nastawienie prospołeczne. W pracy zespołowej najważniejsze są zachowania zadaniowe, które pozwalają pracownikom na osiągnięcie wspólnego celu. Do takich zachowań zalicza się między innymi inicjowanie i składania pomysłów, poszukiwanie informacji, mobilizowanie innych do realizacji wspólnych założeń. W osiąganiu celów strategicznych organizacji pomagają takie zachowania pracownicze jak: motywowanie do pracy, ułatwianie, porozumiewania się, szukanie kompromisów i staranne słuchanie opinii zespołu. Efekty pracy zdecydowanie są obniżane poprzez takie zachowania jak nastawienie rywalizacyjne, chęć dominacji nad innymi czy partykularyzm.
   Prowadzone badania dotyczące cech idealnego pracownika wskazują, że najmniej preferowanym typem pracownika, jest człowiek nielojalny, zbyt pewnie siebie, nieuczciwy i pozbawiony poczucia humoru. Złym pracownikiem jest również człowiek niekompetentny, który popełnia błędy i nie wykazuje motywacji do zmiany takiej sytuacji, nie chce się uczyć.
   Przeprowadzona ankieta wśród pracowników sektora bankowego oraz administracji państwowej, wskazała, że najbardziej cenionymi cechami u pracownika są:

    W organizacjach coraz częściej ważniejszą rolę od kwalifikacji specjalistycznych odrywają właśnie kompetencje interpersonalne. Ważne jest, aby pamiętać o tych cechach. Pozwolą one na efektywne funkcjonować w roli pracownika.

Katarzyna Kowalczyk - Doradca zawodowy.
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19694406, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON