Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

ZUS cz.2.

   W chwili obecnej z usług Zakładu Ubezpieczeń Społecznych korzysta około 20 mln klientów. Środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowią około 50 proc. zasobów pieniężnych państwa. Warto podkreślić, że Zakład nie może samodzielnie ustalać wysokości składek lub świadczeń, gdyż zgodnie z Konstytucją pozostaje to w kompetencji Parlamentu.
Przychody FUS pochodzą:

 1. ze składek na ubezpieczenia społeczne, niepodlegających przekazaniu na rzecz otwartych funduszy emerytalnych;
 2. ze środków rekompensujących kwoty składek przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych;
 3. z wpłat z budżetu państwa oraz z innych instytucji, przekazanych na świadczenia, których wypłatę zlecono Zakładowi, z wyjątkiem świadczeń finansowanych z odrębnych rozdziałów budżetowych oraz wpłat z instytucji zagranicznych;
 4. z oprocentowania rachunków bankowych FUS;
 5. z lokat dokonywanych w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego,
 6. z odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań wobec FUS;
 7. ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wraz z odsetkami;
 8. z dodatkowej opłaty,
 9. z dotacji z budżetu państwa;
 10. ze środków FRD,
 11. z innych tytułów.

W granicach określonych w ustawie budżetowej FUS może otrzymywać z budżetu państwa dotacje. Dotacje, mogą być przeznaczone wyłącznie na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo, jeśli przychody przekazywane na rachunki funduszy oraz środki zgromadzone na funduszach rezerwowych nie zapewniają pełnej i terminowej wypłaty świadczeń finansowanych z przychodów FUS. Za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych FUS może zaciągać kredyty.

Źródło: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887)

Barbara Folta - Pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19691124, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON