Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Jak można kształtować stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej?

   Praca dla osoby niepełnosprawnej jest bardzo ważnym elementem rehabilitacji. Nie może ona jednak wpływać na pogorszenie stanu zdrowia, pogłębianie istniejących dysfunkcji bądź tworzenie się nowych. W związku z tym tak istotne staje się zagadnienie doboru odpowiedniego stanowiska pracy.
   Żadna praca nie wymaga od człowieka, który ma ją wykonywać, pełnej sprawności. Rozpatrując możliwość podjęcia pracy przez osobę niepełnosprawną na określonym stanowisku pracy trzeba przeprowadzić kompleksową analizę wymagań stawianych przez pracodawcę na danym stanowisku oraz porównać wyniki analiz i określić powiązania między sprawnościami i możliwościami osoby niepełnosprawnej a wymaganiami dotyczącymi stanowiska pracy.
   Istnieją możliwości adaptacji miejsca i stanowiska pracy do potrzeb pracownika niepełnosprawnego. Adaptacja odbywa się poprzez odpowiednie kształtowanie miejsca pracy tak, aby osoba niepełnosprawna mogła wykonywać zadania zawodowe samodzielnie i na odpowiednim poziomie.    Obejmuje ona:

   1. Fizyczną adaptację stanowiska i miejsca pracy, czyli dokonanie zmian lub modyfikacji polegających na zamontowaniu dodatkowych elementów lub usunięciu elementów przeszkadzających wykonywaniu określonych czynności zawodowych. Przykłady fizycznej adaptacji:

   2. Wyposażenie pracownika niepełnosprawnego w odpowiedni, dostosowany do rodzaju niepełnosprawności, sprzęt rehabilitacyjny umożliwiający wykonywanie czynności zawodowych. Przykłady:

Źródło: "Projektowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych", Praca zbiorowa pod redakcją Ewy Górskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej W-wa 2002

 

Magdalena Budzyńska - Specjalista ds. rehabilitacji zawodowej

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19708056, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON