Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Choroba somatyczna jako kryzys psychologiczny.

   Znaczenie, jakie chory nadaje swojej chorobie, ma istotny wpływ na jego stan psychiczny i zachowanie. Badania naukowe potwierdzone praktyką wskazują, że subiektywny odbiór otaczających nas zjawisk ma zasadniczy wpływ na nasze zachowanie. Pomimo nieraz istotnych rozbieżności, jakie mogą zachodzić między naszym odbiorem sytuacji a faktycznymi jej właściwościami - to przede wszystkim nasze przekonania i wyobrażenia decydują o jej ocenie i wpływają na przejawiane postawy i zachowania. Podobnie jest w przypadku reakcji na chorobę - często wynikają one ze swoistych zniekształceń emocjonalnych i percepcyjnych, a więc naszych subiektywnych lub dominujących w danym środowisku czy kulturze znaczeń. Ludzie odmiennie reagują nawet na zbliżone objawy choroby, co wskazuje, że kluczową rolę odgrywa tu znaczenie, jakie nadajemy doświadczanym dolegliwościom i subiektywna ocena sytuacji choroby, w jakiej się znajdujemy.

   Heszen - Klemens (1979, w: Konieczna, 2004) wskazuje, że człowiek w sytuacji choroby może prezentować 3 kategorie zachowań, które odpowiadają ogólnemu podziałowi na:

  1. Zachowania pozazdrowotne - np. zaprzeczenie faktu, że jest się chorym; negacja; wyparcie;
  2. Zachowania antyzdrowotne - to są takie, które destrukcyjnie oddziałują na zdrowie, wpływają na utrzymanie lub przedłużenie trwania choroby, a nawet jej pogłębienie;
  3. Zachowania prozdrowotne, - do których zalicza się wszelkie przejawy aktywności ukierunkowanej na ochronę lub poprawę własnego stanu zdrowia (np. prowadzenie zdrowego trybu życia, odpowiednia dieta, dbanie o higienę zarówno zdrowia fizycznego jak i psychicznego).

   Można wymienić cztery główne kategorie czynników, które kształtują postawy jednostki wobec doświadczanej choroby - ich znajomość pozwoli nabyć większego rozeznania w złożonej tematyce wpływu choroby na zachowanie i jakość współpracy z klientem niepełnosprawnym; wśród tych czynników znajdują się:

  1. Znaczenie choroby dla chorego;
  2. Wyobrażenia o chorobie;
  3. Postawa wobec choroby i związanych z nią sytuacji trudnych;
  4. Obraz samego siebie.

Źródło:
Konieczna A. (2004). Wpływ choroby przewlekłej oraz zmian w narządzie ruchu na funkcjonowanie dziecka. W: Piekut - Brodzka M, Kuczyńska - Kwapisz J. (red.), Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa: Wydawnictwo Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 

Agnieszka Chmielewska - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19708363, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON