Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Nietypowe formy czasu pracy cz. II

Praca w weekendy

   Wprowadzenie w firmie innego systemu czasu pracy niż podstawowy oznacza, że poszczególni pracownicy mogą być zatrudnieni w niektóre dni dłużej niż przez 8 godzin na dobę bądź też pracować krócej niż przez 5 dni w tygodniu. Pracownik może wystąpić z wnioskiem na piśmie, że będzie pracował tylko w piątki, soboty, niedziele i święta. Jest to weekendowy system czasu pracy, przewidziany w art. 144 kodeksu pracy.
   Zatrudnionemu w tym systemie pracownikowi nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie za pracę w niedzielę lub święto oraz w sobotę, nawet, jeżeli ten dzień dla pozostałych pracowników w firmie jest dniem dodatkowym wolnym od pracy. W zamian za przepracowaną niedzielę nie może się też domagać innego dnia wolnego od pracy. W dodatku system pracy weekendowej dopuszcza wydłużenie dobowej normy czasu pracy do 12 godzin, pod warunkiem, że zostanie zachowana przeciętna tygodniowa norma czasu pracy 40 godzin w miesięcznym okresie rozliczeniowym. W tym systemie czasu pracy bowiem okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż jeden miesiąc.
   Skoro pracownik w piątek, sobotę i niedzielę może pracować najwyżej po 12 godzin, to w tych tygodniach, w których nie przypada jeszcze dodatkowo święto w innym dniu niż niedziela, jego tygodniowy wymiar czasu pracy jest krótszy niż 40 godzin. Dlatego, zatrudniając pracownika w systemie czasu pracy weekendowej, pracodawca powinien zatrudnić go w niepełnym wymiarze czasu pracy.
   Pracodawca powinien zatrudnić pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy, ustalonym proporcjonalnie do liczby godzin świadczonej pracy. W tej sytuacji ciąży też na nim dodatkowy obowiązek, aby w umowie o pracę podał dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy. Jeżeli zostanie przekroczona liczba godzin pracy, to wówczas pracownik nabędzie prawo do dodatkowego wynagrodzenia wypłaconego mu oprócz normalnego wynagrodzenia. Wprowadzenie takiego zapisu do umowy przewiduje art. 151 par. 5 kodeksu pracy. Natomiast pracodawca nie może sam zmusić pracownika, aby pracował tylko w weekendy i święta.

Źródło: twojafirma.pl

Marcin Dula - Pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20144196, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON