1 procent
zobacz >>>

Turystyka osób niepełnosprawnych, cz. 2

   Osoby niepełnosprawne napotykają na wiele trudności związanych z możliwością swobodnego korzystania z atrakcji turystycznych. Wśród nich wymienia się:

   W 2004 roku na terenie Górnego Śląska przeprowadzono badania, które miały na celu ukazanie możliwości uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne. W wyniku badań stwierdzono, że żadne z miast nie jest w pełni przystosowane architektonicznie dla osób niepełnosprawnych. Miejskie muzea nie posiadają w swoich wewnętrznych regulaminach zapisów o możliwości dotykania eksponatów przez osoby niewidome, w większości miejsc turystycznych brakuje przewodnika turystycznego posługującego się językiem migowym. Sytuacja jest nieco lepsza, jeśli chodzi o wypożyczenie wózka inwalidzkiego w celach turystycznych. Nieliczne szlaki turystyczne przystosowane dla osób niepełnosprawnych nie są jednak opisane w biuletynach.
   Pozytywnymi przykładami są liczne stowarzyszenia samych osób niepełnosprawnych organizujące imprezy turystyczne. Należy jednak zauważyć, że niepełnosprawni nie mają większego wpływu na udostępnienie im miejsc do zwiedzania, wypoczynku czy wędrowania. Wyjątkiem są przewodnicy na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, propagujący wspinaczkę wśród niepełnosprawnych jako formę aktywności, zabawy, przełamywania własnych lęków, element integracji społecznej. Organizują oni obozy rehabilitacyjno-wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży z autyzmem, z dysfunkcjami narządu ruchu, z porażeniem mózgowym.
   W celu polepszenia sytuacji osób niepełnosprawnych na obszarze turystyki należy znieść wciąż istniejące bariery architektoniczne, zorganizować szkolenia dla przewodników, usprawnić publikowanie specjalnych wydawnictw adresowanych do poszczególnych grup niepełnosprawnych, przystosować tereny rekreacyjne i środki transportu. Wiele leży w rękach instytucji rządowych. W interesie nas wszystkich jest dbanie o zdrowie, a turystyka jest przecież formą jego podtrzymywania.

Źródło: Aniela Korzon, "Turystyka osób niepełnosprawnych" (w:) Jerzy Rottermund (red.) "Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi", Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2006, s. 69-80.

 

Anna Kur - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18624234, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON