1 procent
zobacz >>>

Grecja

    Zatrudnianie i integracja osób niepełnosprawnych stanowią istotne elementy greckich narodowych planów zatrudniania i włączenia społecznego. W ramach tych planów rozróżnia się działania finansowane ze środków własnych i funduszy europejskich.

    Grecja stosuje w swoim prawodawstwie system kwotowy. W drugiej połowie lat 90. rozpoczął się proces decentralizacji służb zatrudnienia. Wprowadzono m.in. prywatne biura pracy i biura zatrudnienia. W ramach różnorodnych programów skierowanych do grup szczególnego ryzyka, osoby niepełnosprawne mogą korzystać z szeregu usług z zakresu poradnictwa i szkolenia zawodowego.10% miejsc na kursach i szkoleniach zawodowych, organizowanych przez Urząd Zatrudnienia, zarezerwowanych jest dla osób niepełnosprawnych.

   Zatrudnienie dotowane jest formą szeroko stosowaną w Grecji i dotyczy zarówno długo, jak i krótkoterminowych umów o pracę (włącznie z pracą sezonową). Osoby niepełnosprawne, które rozpoczynają działalność gospodarczą mogą otrzymać dofinansowanie i odpowiednie przeszkolenie.

   Zatrudnienie chronione ma charakter socjalny, realizowane jest w specjalnych „spółdzielniach społecznych", na określonych warunkach. Formą przygotowania do zatrudnienia są ośrodki wsparcia i szkolenia. Ich zadania są związane z zapobieganiem wykluczeniu społecznemu, wsparciem w niezależnym funkcjonowaniu. Istotnym elementem polityki zatrudniania osób niepełnosprawnych w Grecji jest ułatwianie dostępu do nowych technologii, szczególnie komunikacyjnych.

   Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą otrzymać zwrot kosztów (do określonej wysokości) przystosowania miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Źródło:
www.niepełnosprawni.pl

Ireneusz Jóźwicki -pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18624221, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON