Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej miasta a niepełnosprawność (cz. II.)

Przestrzeń miejska

    Przestrzeń miejska jak organizm żywy ciągle ulega przemianie. Z jednej strony jest to przestrzeń organizowana przez ludzi, z drugiej zaś tworzące ją jednostki kreują ją według własnych zamierzeń oraz estetyki. Kwestie związane z bezpieczeństwem wiążą się z miastem jako pewnym bytem względnie powiązanych ze sobą czynników. Ważnym zagadnieniem są kwestie związane z organizacją przestrzeni miejskiej, jej swoistym ładem (czasami nawet bezładem) architektonicznym, który ma wpływ na organizację bezpieczeństwa. Nie można pominąć tu zasad oraz sposobów wspólnego życia, jego organizacji i więzi. Odnosi się to także do sfery zarządzania przez elity władzy miastem i życiem społecznym a także oddolnym, przejawiającym się w inicjatywach tworzonych na podstawowym poziomie, też w wymiarze organizacji bezpieczeństwa publicznego.

   Współczesny świat, pełen różnorakich zagrożeń skłania do stawiania sobie pytań o odpowiednie do tych realiów wzory i wizje funkcjonowania świata społecznego. Powstaje potrzeba planowego działania. Zarówno kwestie planistyczne oraz żywiołowe działanie powinny iść ze sobą niejako w parze. Powiązanie tych dwu dróg daje nadzieję na tworzenie sieci działającej na rzecz bezpieczeństwa publicznego, w ramach tej sieci - na interakcje między dawcami i biorcami. Tworzenie sieci oraz odpowiednie jej wykorzystanie łącznie z jej układami i więzami daje szanse nie tylko na funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego, ale też na pracę na rzecz dobra wspólnego.

Źródło:
Jadwiga Mazur. Niepełnosprawność a bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej miasta.
W:red. Jerzy Rottermund .Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi. Kraków 2006.

Beata Warszawa -Specjalista ds. rozwoju zawodowego

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19846777, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON