Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Komunikowanie się z pracownikami niepełnosprawnymi, cz. 2

Komunikowanie się z pracownikami niesłyszącymi

   W komunikacji z pracownikami niesłyszącymi pojawiają się problemy związane z jednej strony z nieznajomością języka migowego przez pracowników słyszących, a z drugiej strony niedostępnością mowy ustnej (dźwiękowej) dla osób niesłyszących.

   Wiele z tych trudności można pokonać. W przypadku pracownika głuchoniemego można się z nim porozumiewać w następujący sposób:

 • Pisemny przekaz informacji (mowa graficzna). Różnego rodzaju pytania, polecenia lub prośby można napisać na kawałku papieru, które pracownik głuchoniemy może łatwo odczytać. W ten sam sposób może on przekazywać tego rodzaju informacje swoim przełożonym i innym pracownikom. Przy wykonywaniu rutynowych zadań zawodowych, powtarzających się stale w mniej więcej takiej samej lub podobnej formie, wzajemny przekaz informacji ma zwykle taką samą lub podobną treść. Wówczas można przygotować szereg pytań i odpowiedzi zapisanych na odpowiednich kartkach i stosować je w odpowiednich sytuacjach.

 • Duże znaczenie dla wzajemnego przekazywania sobie informacji w formie graficznej (pisanej) ma powszechnie używany komputer i jego różne funkcje. Trzeba więc również wykorzystywać jego możliwości w różnorodnych sytuacjach zawodowych w komunikowaniu się między pracownikiem niesłyszącym a innymi pracownikami.

 • Niektórzy pracownicy niesłyszący potrafią odczytywać mowę z ust. Na podstawie obrazu ust pracownik taki może rozpoznać wymawiane litery i słowa i w ten sposób zrozumieć co się do niego mówi. Jest to zadanie niełatwe, szczególnie że różne osoby mogą mieć różny układ ust przy mówieniu. Dlatego pracownik niesłyszący może nie w pełni rozumieć wymawiane słowa i zdania. Dla ułatwienia zrozumienia trzeba mówić powoli i wyraźnie, używać prostych i nieskomplikowanych słów i zdań.

 • Można też wypracować indywidualny system znaków migowych na potrzeby współpracy z innymi pracownikami i dla dobrego funkcjonowania w zakładzie pracy. Zwykle pracownik niesłyszący potrafi je sam zaproponować swoim współpracownikom. Od ich dobrej woli zależy tylko, czy będą oni chcieli ich się nauczyć i zrozumieć, a następnie zastosować w codziennej pracy. Dla tego celu można również wykorzystać w niektórych sytuacjach zawodowy język ciała. Ludzie stosują wiele różnych znaków i gestów, które są powszechnie zrozumiałe, chociażby kiwnięcie ręką w celu przybliżenia się drugiej osoby.

 • Zakłady pracy mają także możliwość przyjęcia do pracy tłumacza języka migowego oraz otrzymania zwrotu kosztów jego zatrudnienia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 •    Osoby, które utraciły słuch w późniejszym okresie swojego życia (osoby ogłuchłe) potrafią mówić, więc jedynym utrudnieniem jest przekazywanie im informacji ze strony pracowników słyszących.

     Dla dobrej współpracy z pracownikami niesłyszącymi nie bez znaczenia jest pozytywna postawa całej załogi, tak aby pracownicy ci nie odczuwali izolacji i odrzucenia, czy podejrzliwości.

  Żródło:
  T. Majewski, Problemy w komunikowaniu się z niektórymi pracownikami niepełnosprawnymi, (w:) Praca i rehabilitacja niepełnosprawnych, nr 11-12/115-116, s. 27-31.

  Anna Kur - Doradca zawodowy

  Laboratorium ECDL


  Polskie Towarzystwo Informatyczne

  Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

  Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

  Dobre Praktyki
  EFS 2008

  Dobre Praktyki
  PFRON 2006

  Polityka prywatności | Mapa serwisu

  © 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

  Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020r.
  Stronę odwiedzono 19856881, aktualnie przegląda ją 5 osób.
  FFM Projekt współfinansowany ze środków
  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  PFRON