Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

NIEMCY - praca osób niepełnosprawnych

   Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych jest przedmiotem regulacji prawnych od 1953 roku. Obecnie obowiązuje Kodeks Socjalny, który precyzyjnie określa zarówno definicję niepełnosprawności, jak i zestaw świadczeń i usług dla osób niepełnosprawnych. W 1974 roku został wprowadzony system kwotowy, który w ostatnich latach podlegał zmianom. Pracodawcy (zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym), zatrudniający ponad 20 pracowników, są zobowiązani do 5-procentowego zatrudniania osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W przypadku braku realizacji tego obowiązku pracodawcy płacą odpowiedni podatek. Środki z tych podatków są przeznaczane na realizację polityki zatrudniania osób niepełnosprawnych. 55% tej kwoty przekazywane jest do integracyjnych ośrodków pomocy społecznej w krajach związkowych, pozostałe 45% zasila Fundusz Kompensacyjny, z którego finansowane są programy zatrudniania osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

   Zatrudnione w Niemczech osoby niepełnosprawne są prawnie chronione przed zwolnieniem. Pracodawca zamierzający zwolnić osobę niepełnosprawną musi uzyskać zgodę rady pracowniczej, a później specjalnego urzędu. Bez zgody tego urzędu zwolnienie osoby niepełnosprawnej jest niemożliwe. Wszystkie instrumenty i programy polityki zatrudnienia są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Dotyczy to przede wszystkim szkolenia zawodowego, poradnictwa i różnych form zatrudnienia dotowanego. Wśród działań skierowanych specjalnie do osób niepełnosprawnych wymienia się:

   Istotne jest, że osoby niepełnosprawne pracujące w warsztatach pracy chronionej mają status zbliżony do formalnego zatrudnienia. Są ubezpieczone i mają prawo do emerytury po 20 latach pracy.

Żródło:
www.niepełnosprawni.pl

Jóźwicki Ireneusz - pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19856825, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON