Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Wpłaty na PFRON.

   Czy pracodawca zatrudniający 25 pracowników i odprowadzający wpłaty na PFRON z tytułu nie osiągania wymaganego ustawowo wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych ma możliwość obniżenia tych wpłat poprzez zakup usług u pracodawcy spełniającego te wymogi?

   Tak. Kwestię tę reguluje art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r, nr 123, poz. 776 ze zm). Głosi on, iż obniżenie wpłat jest możliwe z tytułu zakupu usługi (z wyłączeniem handlu) lub produkcji pracodawcy "zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w wysokości co najmniej 10%".
   W celu obliczenia wysokości obniżenia wpłat, ustawodawca wprowadza pojęcia wskaźnika wynagrodzeń, współczynnika wynagrodzeń i wskaźnika udziału przychodów. Pierwsze dwa czynniki odnoszą się do osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

   Kwota obniżenia, stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego, zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów

   Ustawa przewiduje ograniczenia kwoty obniżenia, mianowicie - gdy kwota obniżenia przewyższa:

Łukasz Regner - Prawnik 01.06.2006r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19676517, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON