Szanowni Państwo,


rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Co daje poradnictwo zawodowe?

   Dobra porada zawodowa odgrywa ważną rolę w procesie rehabilitacji zawodowej osoby niepełnosprawnej, gdyż od właściwego rozpoznania, zależy przyszły wybór i sukces zawodowy w konkretnej sytuacji życiowej indywidualnego klienta. Obejmuje ona ocenę możliwości zawodowych osoby, bierze pod uwagę wymagania różnych zawodów i stanowisk, ocenę zdolności do pracy.
   Dla osoby niepełnosprawnej życiowa decyzja o wyborze zawodu ma szczególne znaczenie, gdyż napotyka ona więcej problemów, związanych z optymalnym wyborem przyszłego zatrudnienia. Trudności te mogą dotyczyć:

 1. Samodzielnej oceny własnych możliwości zawodowych i pozycji na rynku pracy;
 2. Braków w ogólnych umiejętnościach stanowiących podstawę szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz braku doświadczenia w pełnieniu różnorodnych ról zawodowych; w sytuacji podejmowania decyzji dotyczącej kariery zawodowej;
 3. Dostępu do informacji zawodowej, rozeznania na rynku pracy;
 4. Podjęcie przypadkowej lub nietrafnej decyzji zawodowej ma poważniejsze konsekwencje, gdyż osoba niepełnosprawna wkłada ogromny wysiłek w realizację planów, toteż rozczarowanie niemożnością odnalezienia się na rynku pracy, może doprowadzić do rezygnacji z dalszej rehabilitacji zawodowej i aktywności zawodowej.

   W procesie poradnictwa specjalista wspomaga osobę niepełnosprawną przez dostarczenie informacji dotyczących:

 1. Informacji zawodowej, ułatwiającej samodzielne podjęcie optymalnej decyzji zawodowej;
 2. Możliwości szkolenia i kształcenia zawodowego, uwzględniającej rodzaj i stopień niepełnosprawności;
 3. Zakresu wymagań fizycznych i psychicznych oraz wskazań i przeciwwskazań do wykonywania pracy;
 4. Możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy;
 5. Przepisów regulujących sprawy dotyczące rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
 6. Porady zawodowej w formie profesjonalnej opinii na podstawie: badań dotyczących możliwości i ograniczeń zawodowych, analizy i rozpoznania indywidualnych szans zawodowych na rynku lokalnym pracy, własnej wiedzy i doświadczenia, związanych z problemami i w podejmowaniu aktywności zawodowej przez osoby niepełnosprawne.

   Decyzja zawodowa, którą samodzielnie podejmuje niepełnosprawny w procesie poradnictwa obejmuje:

 1. Wybór zawodu: szkolenia, kształcenie odpowiedniego do możliwości psychofizycznych, zdolności, preferencji, zainteresowań, aspiracji;
 2. Podjęcie pracy, rodzaj i forma zatrudnienia, odpowiadające możliwościom, kwalifikacjom;
 3. Przekwalifikowanie: zmiana zawodu, specjalizacji, warunków pracy, gdy niepełnosprawność powstała w okresie aktywności zawodowej i nie można kontynuować zatrudnienia w dotychczasowych warunkach.

   W procesie doboru odpowiedniego rodzaju pracy lub dostosowania istniejącego stanowiska do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej, istotną sprawą jest jej motywacja do podjęcia pracy oraz preferowany przez nią kierunek działalności. Pozytywne nastawienie i właściwa motywacja do podjęcia pracy ma decydujące znaczenie dla utrzymania zatrudnienia oraz satysfakcji w życiu zawodowym.Barbara Rodziewicz - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19123626, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON