Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Czy szkolenie może przyczynić się do zmiany w osobowości?

   Sytuacja szkolenia, której kształt zależy od różnorodnych czynników zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, wpływa w jakiś sposób na uczestników szkolenia.
Otwartym pozostaje nadal pytanie, w jakim stopniu szkolenie przyczynia się do zmiany
w zakresie kompetencji, a jak dalece może wpływać szerzej - na całą osobowość uczestników?
Patrząc na problem z punktu widzenia praktyki, firmy zamawiające szkolenia dla swoich pracowników bardzo często oczekują, że nie tylko podniosą one poziom ich konkretnych umiejętności, ale przyczynią się również do zmian postaw czy wręcz cech osobowości.
Z drugiej strony, z teoretycznego punktu widzenia, zakłada się, że czynniki otoczenia społecznego, w tym oddziaływanie edukacyjne, nie pozostają bez wpływu na osobowość. Wskazuje się na możliwość zmian osobowości również w okresie życia dorosłego
(Oleś, 2000).
Ewa Mastyk twierdzi, że szkolenia prowadzą do zmiany, czy wręcz rekonstrukcji osobowości. Dzięki uczeniu się poprzez badanie własnych doświadczeń w kontaktach
z innymi ludźmi uczestnicy szkolenia mogą dokonać wnikliwej obserwacji siebie i innych, odkryć granice między faktami a własnymi emocjami. Jest to specyficzny rodzaj uczenia się w wyniku, którego uczestnicy dokonują zmian w swojej osobowości, stają się własnymi wychowawcami.
Nadal otwarte wydaje się pytanie o to, czy można oczekiwać, że szkolenie wywoła trwałe zmiany w osobowości. Mamy tu do czynienia z pewnymi ograniczeniami, które wynikają choćby z tego, że szkolenie dotyczy osób dorosłych, z uformowaną w jakimś stopniu strukturą osobowości, a oddziaływanie szkolenia jest stosunkowo krótkotrwałe.
Jako punkt wyjścia na propozycję modelu oddziaływana procesu szkoleniowego na osobowość uczestników można przyjąć koncepcję Antoniny Guryckiej, która opisuje możliwość zmian osobowości pod wpływem oddziaływań wychowawczych (Gurycka 1979). Sugestia Guryckiej przyjmuje, że osoba uczestnicząca w określonych sytuacjach związanych
z procesem szkolenia odbiera je subiektywnie, a doświadczenia te mogą prowadzić do zmian
w jej osobowości.
Doświadczenie jest więc ważnym elementem pośredniczącym między obiektywną sytuacją
a osobowością.

Cel i sytuacje charakteryzowane są tu jako elementy zależne od wychowawcy, osoby kierującej całym procesem. Będą one zależne od szerszego otoczenia, jakim jest np. firma zamawiająca szkolenie, instytucja szkoleniowa, a także od samego uczestnika szkolenia.
Samo zagadnienie możliwości zmiany różnych cech osobowości oraz czynników wewnętrznych i środowiskowych, które mogą do takiej zmiany prowadzić, jest jeszcze mało poznane i stanowi jedno z wyzwań współczesnej psychologii (por. Pervin, 2002)


Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Monika Piernik 29.06.2006r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19676470, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON