1 procent
zobacz >>>

Rezygnacja z leczenia uzdrowiskowego

   Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Następnie jest ono przesyłane do Oddziału Wojewódzkiego NFZ, gdzie jego celowość określa lekarz specjalista. Po zatwierdzeniu skierowania wyznaczany jest termin i miejsce leczenia sanatoryjnego.
   W przypadku konieczności rezygnacji z otrzymanego skierowania świadczeniobiorca powinien je bezzwłocznie zwrócić do Oddziału Funduszu. Każda rezygnacja z przyznanego leczenia powinna być uzasadniona i udokumentowana pisemnie. Rezygnacja i zwrot skierowania jest uznawany za zasadny, gdy ich powodem jest wypadek losowy lub choroba ubezpieczonego np. pobyt w szpitalu, potwierdzone odpowiednim dokumentem.
   W przypadku uznania rezygnacji Oddział Funduszu wyznacza nowy termin realizacji skierowania w ramach możliwości Oddziału Funduszu, zgodnie z pierwotną datą wpływu skierowania. Natomiast nieuzasadniony zwrot skierowania traktowany jest jako złożenie nowego skierowania.

   Pacjent ma prawo skrócić pobyt w sanatorium:

Źródło: www.nfz.gov.pl

 

Magdalena Budzyńska - Specjalista ds. rehabilitacji zawodowej

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2019r.
Stronę odwiedzono 18229733, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON