Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Schizofrenia - Otwórzcie drzwi

   Dziewiąty września 2007 będzie VI Dniem Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, obchodzonym w ramach programu "Schizofrenia - Otwórzcie drzwi" przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne pod patronatem Ministerstwa Zdrowia. Program ma na celu organizację i pomoc w działaniach lokalnych, które rozwiązują konkretne problemy chorujących oraz promocję zmiany stereotypów i negatywnych obrazów osób dotkniętych chorobami psychicznymi. Główne cele programu to z jednej strony, tworzenie środowiska wspierającego osoby chore psychicznie, poprzez sieć organizacji zajmujących się terapią, pomocą, profilaktyką oraz reintegracją zawodową, z drugiej zaś - działania ukierunkowane na opinię publiczną (głównie - kampanie społeczne) zmierzające do przełamywania stereotypów dotyczących chorujących, a przede wszystkim - pokazywanie rozwiązań, które mogą integrować ich ze społeczeństwem. Bardzo ważnym elementem programu są projekty reintegracji zawodowej przejawiające się w tworzeniu sieci firm społecznych.
   W Polsce żyje około 400 tysięcy chorych na schizofrenię. Jednak, co czwarty Polak nie ma świadomości, że schizofrenia to choroba psychiczna. Mimo, że Polacy nie wiedzą, czym jest schizofrenia, obawiają się jej i chorujących na nią ludzi. Kontaktom z chorymi towarzyszy najczęściej uczucie współczucia, zakłopotania, bezradności i lęk. Jest to szczególnie dotkliwe dla chorych próbujących podjąć pracę. Wśród tej grupy, bezrobocie wynosi 72%. Dlatego też tegoroczna kampania społeczna "Schizofrenia-Otwórzcie Drzwi", odbywa się pod hasłem "Razem w pracy - Razem w życiu" i zmierza do pokazania, iż chorzy mogą i chcą pracować.
   Przykładami dobrych praktyk w aktywizacji osób chorych psychicznie są inicjatywy takie jak krakowski pensjonat U Pana Cogito, czy organizacje działające na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych (agencje zatrudnienia, organizacje pracodawców).
   Warto dodać, że aktywność zawodowa chorych psychicznie jest najniższa wśród wszystkich grup osób niepełnosprawnych, natomiast chęć do podjęcia pracy jest wyjątkowo wysoka (90% chorych). Aktywność zawodowa jest ważnym sposobem rehabilitacji społecznej i bardzo często ma duży udział w poprawie stanu zdrowia.

   Obchody Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie będą odbywały się we Fromborku, Ostrowcu Świętokrzyskim, Suwałkach, Trójmieście, Wadowicach, Warszawie, Węgorzewie, Wrocławiu, Zielonej Górze i Lublinie. Więcej na ten temat można znaleźć na oficjalnej stronie programu: http://www.openthedoors.pl. Dostępny jest tam również szczegółowy program lubelskich obchodów, któremu towarzyszyć będzie wystawa prac plastycznych osób chorujących psychicznie (7.09.07, MDK przy ul. Bernardyńskiej) oraz projekcja filmu "Dowód" (8.09.07, Chatka Żaka).

 

Marcin Młynarczyk - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19691080, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON