Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Co CV powinno zawierać cz. 2.

    Wykształcenie:

   W każdym CV powinno się znaleźć miejsce na krótką historię. Jeśli ktoś jest na początku drogi zawodowej wykształcenie będzie odgrywało ważną rolę. W miarę jak osoba ubiegająca się o pracę będzie zdobywać kolejne doświadczenia zawodowe, informacje o wykształceniu stopniowo będą tracić na swojej wartości. Wyjątek stanowią profesje, gdzie osiągnięcia naukowe są integralną częścią doświadczenia zawodowego. Doskonalenia na polu naukowym wymieniamy w odwrotnej kolejności niż chronologiczna, tzn. od tych najpóźniejszych do najwcześniejszych. Nie ma jednak potrzeby wspominać o szkole podstawowej, chyba, że była to jedyna szkoła, jaką dana osoba ukończyła.
   Warto wymienić także otrzymane stypendia i nagrody naukowe. Można także podawać obszary specjalizacji. Sytuacja może się nieco skomplikować w przypadku pracowników z dużym doświadczeniem. Dla osób, które dopiero zakończyły swoją edukację praca w gazetce szkolnej, w samorządzie studenckim, przynależność do klubów a także dobre oceny świadczą o potencjalnej wartości przyszłego pracownika.

   Doświadczenie zawodowe:

   Zajmowane stanowisko i zakres obowiązków także należy wymienić w odwrotnym porządku chronologicznym. Aby informacja była czytelna warto zastosować następującą kolejność:

   W CV używać należy zrozumiałego, prostego języka. Nie można stosować zawiłych, podrzędnie złożonych zdań. Jeśli ktoś pracował na odpowiedzialnym stanowisku: nadzorował budżet, dokonywał przelewów lub kierował zespołem ludzi czy projektem, to także warto o tym napisać. Należy jednak uważać, by nie używać ogólników. Lepiej czyta się konkretne liczy i fakty.

Kursy:

   Umieścić należy tylko te kursy, w których uczestniczyło się do końca i które mają znaczenie dla przyszłej pracy. Mając już kilkuletnie doświadczenie zawodowe nie warto wspominać o praktykach, które wykonywało się w czasie studiów. Pisanie o takich doświadczeniach jest zasadne wtedy, gdy ubiegamy się o pierwszą pracę. Przy kursach warto jest także napisać czas ich trwania i organizatora.

Dodatkowe informacje:

   Pod tą kategorią wspominamy o naszych zaletach, a także znajomości specjalistycznych programów komputerowych, znajomość języków obcych. Umiejętności te powinny się jednak wiązać z oferowanym stanowiskiem.


Źródła: M. Yale, Pisanie CV w praktyce, Gliwice 2004.
J. Góra, Jak napisać dobre CV i list motywacyjny, "Gazeta Prawna" 6 września 2007r.

Specjalista ds. rozwoju zawodowego- Magdalena Mazur

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19691326, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON