1 procent
zobacz >>>

Cele rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi

   W myśl założeń WHO, główne podejście w rozwiązywaniu problemów zdrowia psychicznego stanowić powinna opieka środowiskowa oraz przekształcanie dużych szpitali psychiatrycznych w centra aktywnego leczenia i wielopłaszczyznowej rehabilitacji, a także rozwijanie oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych. Zgodnie z Raportem WHO z 2001 roku opieka środowiskowa oznacza:

   Wśród form wsparcia środowiskowego osób z zaburzeniami psychicznymi wyróżnia się:

   Terapia realizowana jest w WTZ na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa się: formy rehabilitacji, zakres rehabilitacji, metody i zakres nauki umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także stosownych umiejętności zawodowych, formy współpracy z rodziną lub opiekunami i planowane efekty rehabilitacji. Plan ten określa też osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji.

Monika Kieżun - Psycholog 22.06.2006r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2019r.
Stronę odwiedzono 18227600, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON