Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

O mowie przedszkolaka.

    U dzieci w wieku przedszkolnym coraz częściej obserwuje się zaburzenia mowy. Zjawisko to występuje mimo tego, że czynione są starania o niesienie pomocy logopedycznej dzieciom zarówno w okresie profilaktyki jak i wczesnej diagnozy a również korekty. Zabiegi takie mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych i przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole.
    Schyłek okresu wczesnego dzieciństwa jak również średnie dzieciństwo charakteryzuje się bardzo dużą intensywnością procesów rozwojowych. Na te lata przypada bowiem gwałtowny rozwój mowy dziecka, który nazywany jest okresem swoistej mowy dziecięcej. Wtedy to doskonali się kompetencja narracyjna, oraz bogacą się umiejętności konwersacyjne, rozwija się także sprawność aparatu artykulacyjnego, która pozwala opanować dziecku coraz trudniejsze dźwięki mowy. Rozwija się także słuch fonemowy, który jest podstawą opanowania umiejętności czytania i pisania. Pod koniec okresu przedszkolnego oczekuje się od dziecka, by poprawnie wymawiało wszystkie dźwięki i swobodnie posługiwało się mową ustną.
    Badania wykazują, że stan mowy współczesnych przedszkolaków pogarsza się. Zaburzenia mowy spotyka się najczęściej wśród dzieci 6-letnich, które wcześniej nie uczęszczały do żadnej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że wciąż wzrasta liczba dzieci trzyletnich, które przejawiają zarówno opóźnienia w rozwoju mowy, jak i różnego rodzaju wady wymowy.
    Do najczęściej występujących u dzieci zaburzeń zalicza się: elizję, substytucję oraz deformację. Elizja to forma wadliwej wymowy, która przejawia się w braku realizacji jakiegoś fonemu w postaci osobnego segmentu. W mowie dziecka przejawia się to opuszczaniem dźwięków trudnych. Substytucja pojawia się wtedy, gdy dziecko używa jednostek fonetycznych prostszych do zrealizowania w miejsce jednostek trudnych. Deformacja występuje natomiast wtedy, gdy realizacja jakiegoś fonemu wykracza poza właściwe pole realizacji tego fonemu. Na skutek deformacji powstają głoski nietypowe dla danego systemu fonetycznego np. głoski międzyzębowe. U dzieci obserwuje się również zaburzenia typu dyslalicznego, które polegają na opuszczaniu, zastępowaniu lub zniekształcaniu głosek. Logopedzi zatrudniani w przedszkolach dbają o to, by zjawisko to nie utrzymywało się zbyt długo i nie zostało uznane za patologię.
    Liczne zaburzenia mowy, jakie występują u dzieci w wieku przedszkolnym mogą wskazywać na:

    We współczesnym świecie istotną rolę w wychowaniu dzieci zajmuje telewizja i to ona zawładnęła życiem współczesnych rodzin. Taki "telewizyjny styl życia" nie pozostaje bez wpływu na najmłodszych, w tym także na ich język.
    W procesie komunikacji bardzo ważną rolę odgrywa nie tylko język i wypowiadane słowa, ale również szereg innych czynników, takich jak: tempo mowy, siła głosu i rytmizacja wypowiedzi. Jeśli mowa jest zbyt szybka, utrudnia ona odbiór przekazywanych treści, wywołuje zmęczenie i zwiększa stopień irytacji. Mowa dziecięca cechuje się zbyt szybkim tempem oraz zbyt dużym natężeniem głosu osób mówiących. Dzieci mówią zbyt szybko, a niekiedy wręcz krzyczą. Do tego nie potrafią słuchać innych, co utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia dialog z otoczeniem.
    W spontanicznych rozmowach dzieci wszelkie zasady retoryki interpersonalnej i tekstowej ulegają przełamaniu. Wypowiedzi te pełne są form potocznych, charakterystyczne są zbyt daleko idące, liczne uproszczenia i asymilacje, a tempo mowy niekiedy staje się trudne do opanowania.
    Jest wiele niekorzystnych zjawisk, które wpływają na zniekształcenie mowy dziecka i jej niewyrazistość w późniejszym okresie życia. Utrzymujące się problemy w mówieniu dotyczą głównie artykulacji. Obserwacje i badania wskazują na to, że są one znacznym odzwierciedleniem językowych nośników treści medialnych.
    Warto więc, by szczególnie rodzice zwracali baczną uwagę nie tylko na to co dzieci mówią, ale także w jaki sposób. O wszelkich niepokojących i występujących u dzieci trudnościach związanych z mową należy informować specjalistę. Takie niepokojące objawy mogą mieć, bowiem charakter tylko przejściowy, ale w wielu przypadkach mogą doprowadzić do stałych zamian w artykulacji.


Źródło: Niepełnosprawni wśród nas. O dostęp do edukacji i prawo do rozwoju, pod red. D. Czubali, J. Lach-Rosochy, Bielsko-Biała 2004

Specjalista ds. rozwoju zawodowego- Magdalena Mazur

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19691213, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON