Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 213201
Nazwa zawodu: Programista
Synteza zawodu: Wykonuje i nadzoruje prace związane z tworzeniem programów o różnym zastosowaniu, w zależności od wymagań różnych dziedzin działalności, opracowuje schematy i projekty programów pod konkretne zamówienia, programów zarządzania i obsługi baz danych, programów systemowych i narzędziowych, programów obsługujących sieci komputerowe oraz opracowuje programy obsługujące protokóły komunikacyjne, jak również tworzy programy o zróżnicowanym stopniu uniwersalności, zgodnie z potrzebami rynku, posługując się dobrą znajomością różnych dziedzin zastosowań informatyki i dokumentacją użytkową z tego zakresu, jak również znajomością techniki programowania, w celu tworzenia programów, baz danych, programów narzędziowych i obsługujących sieci komputerowe o dużej efektywności i szybkości działania.
Zadania zawodowe: - opracowywanie standardowych programów obsługujących konkretne dziedziny zastosowań;
- opracowywanie standardów i interfejsów współpracy dla programów stosowanych jako standardowe oprogramowanie;
- projektowanie schematów blokowych programów i dokonywanie podziału tych programów na moduły programowe;
- tworzenie bibliotek programów obsługujących wybrane aspekty działania i bazy danych;
- pisanie tekstów źródłowych programów wraz z komentarzami dla konkretnych modułów programowych w określonym języku programowania;
- dokonywanie podziału (fragmentyzacji) oprogramowania dla określonej bazy danych, na podstawie jej projektu, na moduły funkcyjne spełniające określone zadania w programie, np. zarządzanie plikami, obsługa praw dostępu, ustalanie kolejności dostępu itp.;
- opracowywanie koncepcji i projektów oprogramowania systemowego do zastosowań ogólnych, np. systemy operacyjne, programy zarządzające zasobami systemu komputerowego, programy kontrolne;
- opracowywanie koncepcji i projektów oprogramowania systemowego do zastosowań specjalnych, np. programy sterujące procesami technologicznymi w produkcji, programy sterujące urządzeniami diagnostycznymi w medycynie lub przemyśle;
- opracowywanie i projektowanie oprogramowania dla obsługi określonych protokółów komunikacyjnych, tj. oprogramowania komunikacyjnego;
- opracowywanie i projektowanie oprogramowania komunikacyjnego dla systemów sieciowych z komutacją pakietów danych;
- projektowanie oprogramowania komunikacyjnego dla sieci lokalnych różnych typów oraz sieci rozległych, zapewniających zintegrowane usługi;
- tworzenie programów obsługujących warstwę fizyczną w sieci, tzn. sterujących transmisją danych w linii przesyłowej;
- tworzenie odpowiednich wejść i wyjść (interfejsów programowych) umożliwiających współpracę między poszczególnymi modułami;
- projektowanie i pisanie w języku źródłowym programu łączącego poszczególne moduły i sterującego pracą tych modułów programowych;
- kompilowanie za pomocą kompilatorów określonych języków programowania opracowanych programów źródłowych i poprawianie wykrytych błędów syntaktycznych;
- tworzenie kodu wynikowego programu przy wykorzystaniu opracowanych modułów programowanych i bibliotecznych, znajdujących się w bibliotece danego kompilatora;
- uruchamianie programu wynikowego, sprawdzanie jego działania i uzyskiwanych wyników oraz ewentualne poprawianie błędów merytorycznych;
- nagrywanie programu wynikowego w kodzie maszynowym do pamięci stałych i programowalnych, w zależności od wymagań danych aplikacji;
- obsługiwanie i konserwowanie działającego oprogramowania w pracującym systemie komputerowym i reagowanie na występujące nieprawidłowości;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2021r.
Stronę odwiedzono 20537908, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON