Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Przystosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych.

   Stan prawny na dzień: 6 lipca 2006 r.

Kwestia szczegółowych warunków dotyczących przystosowania budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych została unormowana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę (Dz.U. z 2002 r., nr 75, poz.690 ze zm.)

Rozporządzenie wprowadza podział budynków na szereg kategorii i do każdej z nich ustala wymogi dotyczące warunków technicznych. Oznacza to, iż nie wszystkie budynki muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu, a jedynie te, które są wymienione w poszczególnych przepisach.
Przykładowo: rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące dojść i dojazdów dla osób niepełnosprawnych, dotyczy ono jednak tylko budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej;

W kwestii dostosowania budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych rozporządzenie wprowadza szereg wymogów. Dotyczą one:
- wejść do budynku,
- miejsc postojowych dla samochodów,
- miejsc do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach wielorodzinnych,
- miejsc rekreacyjnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych,
- furtek w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej,
- dostępu do kondygnacji użytkowej osobom niepełnosprawnym,
- pochylni i urządzeń technicznych, umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym do mieszkań,
- urządzeń technicznych zapewniających osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi,
- położenia drzwi wejściowych do budynku oraz kształtu i wymiarów pomieszczeń wejściowych
- drzwi obrotowych lub wahadłowych,
- stopni schodów z noskami i podcięciami,
- pomieszczeń ogólnodostępnych ze zróżnicowanym poziomem podłóg,
- kabin natryskowych,
- kabin ustępowych,
- ogólnodostępnych pomieszczeń higienicznosanitarnych,
- ustępów publicznych,
- stanowisk postojowych w garażu,
- stanowisk postojowych dla samochodów,
- urządzeń zsypowych
- skrzydeł okien, świetlików oraz nawietrzaków okiennych
- instalacji wejściowej sygnalizacji dzwonkowej,
- dźwigów osobowych i ich przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- poręczy,
- urządzeń przeznaczonych do otwierania okien w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
- osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania.

 

Łukasz Regner - Prawnik 06.07.2006r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831041, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON