Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Umowa na zastępstwo jako elastyczna forma zatrudnienia

Stan prawny na dzień 14 lutego 2008 r.

Opracowano na podstawie:
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U.1998, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
- M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński pod red. Z. Salwy "Kodeks pracy. Komentarz", Wydanie 8, LexisNexis Warszawa 2007.

   Umowa na zastępstwo stanowi wygodną dla pracodawcy formę zatrudnienia pracownika. Zawierana jest ona na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zatrudnionego pracownika. Takim czasem usprawiedliwionej nieobecności jest np. urlop macierzyński, wychowawczy, bezpłatny, czy też długotrwałe zwolnienie chorobowe.

   Obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudniania pracownika na zastępstwo są analogiczne jak w przypadku zatrudniania na podstawie innej umowy o pracę i obejmują w szczególności:

   W umowie o pracę należy wskazać, że jest to umowa na zastępstwo. Należy również zamieścić informację, kogo pracownik zatrudniony na zastępstwo będzie zastępował (poprzez podanie nazwiska zastępowanego pracownika).

   W przypadku umowy na zastępstwo problematyczne może być wskazanie daty, do której taka umowa ma obowiązywać. W praktyce, zamiast w umowie określać konkretną datę, wskazuje się, ze umowa taka obowiązuje przez okres usprawiedliwionej nieobecności konkretnego pracownika. W przypadku dokładnego określenia terminu trwania umowy mogą powstać wątpliwości, czy rzeczywiście umowa zawarta z pracownikiem była umową na zastępstwo, czy też była to umowa zawarta na czas określony.

   Umowa o pracę na zastępstwo rozwiązuje się z chwilą powrotu do pracy zastępowanego pracownika.

   Nie oznacza to, że nie można jej rozwiązać w inny sposób. Kodeks pracy w art. 33 (1) określa stały okres wypowiedzenia takiej umowy - 3 dni robocze. Wypowiadając umowę o pracę na zastępstwo pracodawca nie musi podawać przyczyny wypowiedzenia. Dopuszczalne jest również rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. W przypadku zastosowania takiego trybu rozwiązania umowy, można dowolnie ustalić termin rozwiązania umowy o pracę.

    W odróżnieniu od umowy o pracę na czas określony, która przewiduje ochronę ciężarnych pracownic (przedłużenie do dnia porodu umowy, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży - art. 177 § 3 KP), umowa na zastępstwo nie daje ciężarnej pracownicy takiej ochrony (art. 177 § 4 KP). Oznacza to, że umowa ta rozwiązuje się bez względu na ciążę pracownicy zastępującej oraz zaawansowanie tej ciąży.

Katarzyna Ostalecka - prawnik

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19707521, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON