Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Historia i zadania Międzynarodowej Organizacji Pracy.

   Opracowano na podstawie:

   Międzynarodowa Organizacja Pracy utworzona została na konferencji pokojowej 28 czerwca 1919 r. Stanowiła autonomiczną organizację stowarzyszoną z Ligą Narodów.
   Podstawowym celem MOP było doprowadzenie do poprawy warunków życia na całym świecie poprzez współpracę pomiędzy rządami, przedsiębiorcami oraz pracownikami. MOP stworzona została jako organizacja trójstronna, w której skład wchodzą pracownicy, przedsiębiorcy oraz rządy państw.
   U podstaw stworzenia Międzynarodowej Organizacji Pracy leży XIX-wieczna myśl ekonomiczna i społeczna. Wielcy myśliciele tej epoki wskazywali na bardzo trudne położenie robotników podczas rewolucji przemysłowej. Przekonywano, że tylko gruntowna zmiana sytuacji robotników (polepszenie warunków pracy, zmniejszenie czasu pracy, wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących pracy kobiet i pracowników młodocianych) może przyczynić się do większego rozwoju państw.
   Początków działań mających na celu poprawę warunków pracy można dopatrzyć się w zorganizowanej w 1890 r. w Berlinie konferencji, na której obecni byli przedstawiciele 14 państw oraz w konferencji w Brukseli w 1897 r.
   Kolejna międzynarodowa konferencja, która odbyła się w Paryżu doprowadziła do utworzenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Ustawodawstwa Pracy. Efektem działania Stowarzyszenia była konferencja dyplomatyczna zwołana w Bernie w 1906 r., na której poruszano kwestie ograniczenia użycia białego fosforu (używanego w produkcji zapałek) oraz wprowadzenia zakazu pracy kobiet w nocy. Zakaz pracy kobiet w nocy odnosił się do pracy w przemyśle, nie dotyczył małych przedsiębiorstw. Stowarzyszenie podejmowało także pracę nad zakazem pracy mocnej młodocianych oraz wprowadzeniem maksymalnie 10-godzinnego dnia pracy dla kobiet i młodocianych.
   Prace Stowarzyszenia zostały przerwane przez wybuch I Wojny Światowej. Dopiero w 1919 r. na wniosek związków zawodowych została ustanowiona Komisja Pracy. W październiku 1919 r. w Waszyngtonie odbyła się Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Pracy.
   W okresie międzywojennym MOP podejmowała działania w zakresie wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy, ochrony macierzyństwa i poprawy warunków pracy kobiet, walki z bezrobociem oraz ochrony pracy młodzieży.
   W roku 1946 MOP stała się pierwszą agencją związaną z Narodami Zjednoczonymi.
   W deklaracji Filadelfijskiej przyjętej przez MOP przyjęte zostały następujące zasady, które niejako wyznaczają działanie tej organizacji:

   Za swoją działalność w 1969 r. MOP została nagrodzona Pokojową Nagrodą Nobla.
   Obecnie MOP zrzesza 181 krajów.
   Międzynarodowa Organizacja Pracy tworzy standardy w zakresie prawa pracy. Poprzez Konwencje reguluje nie tylko różne aspekty administracji pracy, ale także dotyka problematyki praw człowieka jak np. wolność stowarzyszeń, zakaz pracy przymusowej, likwidacja dyskryminacji w zatrudnieniu. Konwencje MOP regulują kwestie polityki zatrudnienia, warunków pracy, bhp czy zabezpieczenia socjalnego.
   W swojej działalności MOP kładzie nacisk na pracę edukacyjną oraz programy edukacyjne. Efektem tego są utworzone w 1960 r. w Genewie Międzynarodowy Instytut Badań nad Pracą, Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe MOP w Turynie w 1965 r. oraz Światowy Program na Rzecz Zatrudnienia.

 

Katarzyna Ostalecka - Prawnik
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19309685, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON