Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Niepełnosprawny może być dobrym pracownikiem.

Czytelnicy pytają- ekspert odpowiada
Niepełnosprawny może być dobrym pracownikiem.

Ireneusz Jóźwicki
Pośrednik pracy z Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Osoby takie, jak również osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, mogą podjąć pracę po uzyskaniu pozytywnej opinii lekarza medycyny pracy. Czas pracy osoby niepełnosprawnej, posiadający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być ponadto zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Wymiar czasu pracy, ustalony zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, obowiązuje od dnia następującego po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w postaci: dofinansowania do wynagrodzeń, refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, zwrotu kosztów przystosowania bądź wyposażenia stanowiska pracy dla pracownika z niepełnosprawnością. Obowiązujące przepisy określają warunki, które musi spełnić pracodawca, aby o taką pomoc się ubiegać, jak również tryb, w jakim pomoc jest przyznawana.
Pracodawcy, u których stan zatrudnienia wynosi co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i którzy nie osiągają wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (6 proc. dla pracodawców prywatnych) są obowiązani odprowadzać swoiste "kary" na rzecz funduszu. Zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnością powodować będzie bądź zwolnienie z obowiązku dokonywania wpłat na PFRON ( w przypadku osiągnięcia wymaganego wskaźnika), bądź wydatne zmniejszenie odprowadzanej na rzecz PFRON kwoty.

Do rejestracji potrzebne są: kserokopia dowodu osobistego, kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ( bądź orzeczenia równoważnego- ZUS,KRUS, o grupie inwalidzkiej), kserokopie dokumentacji dotyczącej wykształcenia (świadectwa ukończenia szkół, dyplomy, itp.), kserokopie zaświadczeń z odbytych kursów/ szkoleń, certyfikaty językowe, kserokopie dokumentacji dotyczącej dotychczasowego doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy) oraz NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej).

 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19707561, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON