Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Shop & Office Group S.A., ul. Zemborzycka 53, Lublin

Arkadiusz Litwiński - Co skłoniło Pana do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej?
Andrzej Mazurkiewicz - Przede wszystkim z potrzeby firmy. Przedsiębiorstwo miało wolny etat i należało ten etat wypełnić. Następnie pomyślałem, że warto zainteresować się osobami niepełnosprawnymi, ponieważ ich - przynajmniej tak się nam wydaje - podejście do pracy i obowiązków jest na tyle wartościowe, że warto spróbować. Dlatego podjęliśmy taką próbę. Elementem, który kieruje nas w stronę zatrudniania osób niepełnosprawnych jest opinia, że te osoby charakteryzuje bardzo silna motywacja chęć bycia w społeczeństwie - chęć wykazania się. Może się okazać, że te osoby okażą się lepszymi pracownikami niż osoby pełnosprawne i na to liczymy.
A.L. - Skąd dowiedział się Pan o istnieniu Agencji Zatrudnienia?
A.M. - Przez kontakty biznesowe.
A.L. - Czy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wiązało się z dodatkowymi kosztami?
A.M. - W naszym przypadku nie wiązało się to z dodatkowymi kosztami.
A.L. - Czy jest Pan zadowolony z pracy zatrudnionej osoby niepełnosprawnej?
A.M. - Biorąc pod uwagę czas pracy Pani Kamili [red. 2 miesiące] to tak jesteśmy zadowoleni.
A.L. - Czy Pan lub Pana pracownicy zauważają jakieś utrudnienia związane z pracą osoby niepełnosprawnej?
A.M. - Nie ani nie czujemy, ani nie odbieramy żadnych sygnałów związanych z jakimikolwiek utrudnieniami w pracy Pani Kamili.
A.L. - Dziękuje za rozmowę
A.M. - Proszę.

Arkadiusz Litwiński - Czy będąc osobą niepełnosprawną warto pracować zarobkowo?
K.G. - Oczywiście, że tak.
A.L. - Czy podjęcie pracy zarobkowej wiązało się z jakimś wyrzeczeniem?
K.G. - Nie.
A.L. - Czy po zatrudnieniu się u obecnego pracodawcy ukończyła Pani dodatkowe kursy lub szkolenia?
K.G. - Moja osobista sytuacja jest taka, że jestem jeszcze studentką i mam dopiero zamiar kończyć dodatkowe kursy lub szkolenia. Natomiast u obecnego pracodawcy pracuję dopiero od dwóch miesięcy. W tym czasie nauczyłam się nowego programu komputerowego.
A.L. - Czy biuro, w którym Pani pracuje jest wystarczająco przystosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej?
K.G. - Nie, nie mam kłopotów. Myślę, że jest dobrze. Byłyby kłopoty gdybym musiała dużo chodzić po schodach, ale moje biuro znajduje się na parterze, więc nie mam z tym problemów.
A.L. - Czy jest Pani traktowana inaczej niż pozostali pracownicy?
K.G. - Zyskałam dodatkowe źródło dochodu, poznałam nowych ludzi, zdobyłam doświadczenie zawodowe. Nowa forma pracy, z którą nie zetknęłam się na studiach. Zyskam doświadczenia zwłaszcza w logistyce. Mam do czynienia z zamawianiem towarów wprowadzaniem faktur od dostawców, tak żeby księgowość mogła dokonać opłat na dane towary. Rozwiązywanie ewentualnych problemów z tym związanych.
A.L. - Co zmieniło się w Pani życiu od kiedy podjęła Pani pracę?
K.G. - Nie, nie odczuwam tego żebym była traktowana inaczej niż pozostali pracownicy. Na pewno pracodawca bierze pod uwagę to, że jestem nowym pracownikiem i ze względu na to jestem przygotowywana do wykonywania moich obowiązków. Natomiast nie jest to w żaden sposób związane z moją niepełnosprawnością.
A.L. - Czy chciałaby Pani coś dodać?
K.G. - Na pewno mogę powiedzieć do wszystkich osób niepełnosprawnych, żeby nie bały się podejmować pracy zawodowej, ponieważ sprzyja to rozwojowi człowieka i poznawaniu nowych ludzi. A pracodawcom chciałabym powiedzieć żeby nie obawiali się zatrudniać osób niepełnosprawnych, ponieważ są one równie wartościowe jako pracownicy w porównaniu z osobami pełnosprawnymi i na pewno obu stronom warto spróbować rozpocząć współpracę. Osoby niepełnosprawne na pewno bardzo przykładają się do swoich obowiązków.
A.L. - Dziękuję za rozmowę
K.G. - Nie ma za co.

Historia firmy:
Shop & Office Group S.A. rozpoczęła działalność handlową w branży wyposażenia sklepów i biur w 1993 roku. Na początku roku 1999 przedsiębiorstwo zawiązało produkcyjną spółkę joint-venture w Łucku na Ukrainie. Obecnie na terenie Polski funkcjonują cztery własne Centra Dystrybucji i sieci Partnerów. Na Ukrainie dziesięć własnych oddziałów oraz kilkunastu partnerów handlowych. W 2003 roku przedsiębiorstwo weszło na rynek kanadyjski, tworząc na nim przedstawicielstwo handlowe. Na początku roku 2004 zostało utworzone przedstawicielstwo w Niemczech. W roku 2005 powołano spółkę w Moskwie. Od roku 2003 bardzo dynamicznie rozwija się eksport wyrobów zakładu produkcyjnego, który kierowany jest na rynki Europy Wschodniej i Zachodniej oraz Ameryki Północnej.
W firmie Shop & Office zatrudnionych jest 32 pracowników.


Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831263, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON