Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Zasady współpracy z wolontariuszem.

   Zanim opiszę na jakich zasadach można współpracować z wolontariuszami, zacznę od bardzo ważnej rzeczy, jaką są jego kwalifikacje. Według ustawy wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów. Wiele osób rozpoczynając swoją prace w charakterze wolontariusza zadaje sobie szereg pytań, dotyczących posiadanej wiedzy, potrzebnych kwalifikacji w celu podjęcia aktywności wolontariackej. Zapis ustawy wzmacnia tą niepewność, jednak tylko na pierwszy rzut oka. Obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji czyli wiedzy, doświadczenia oraz spełniania odpowiednich wymagań np. badania lekarskie, wiek, płeć jest istotny w bardzo szczególnych wypadkach. Podam przykład, jeśli ktoś chce być wolontariuszem w szpitalu i odwiedzać przebywających tam chorych, to nie trzeba być lekarzem, wystarczy otwarte serce, komunikatywność i aktualne badania lekarskie. Jednakże w tym samym szpitalu, aby być wolontariuszem wspierającym prace lekarzy bądź pielęgniarek, należałoby mieć odpowiednie kwalifikacje medyczne i spełniać wymagania zdrowotne. Podsumowując, można stwierdzić, że o tym, czy można być wolontariuszem w danej placówce nie świadczy charakter placówki uprawnionej do korzystania zaświadczeń wolontariuszy, a jedynie rodzaj zajęcia, które będzie wykonywane na zasadzie wolontariatu.
   Warto wiedzieć także na jakich zasadach jest określona jest współpraca z wolontariuszem. Odwołując się do ustawy świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonym w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie to powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania. Na żądanie wolontariusza, korzystający z jego świadczeń jest zobowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń i zakresu prac wykonywanych przez wolontariusza. Ważne jest, aby pamiętać, że jeżeli świadczenia wolontariusza są wykonywane przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie to powinno być sporządzone na piśmie.
   Wraz ze wzrostem zainteresowania wolontariatem coraz częściej są widoczne sytuacje, w których pracownicy są zastępowaniu wolontariuszami. Ochotnicy posiadają porównywalne kwalifikacje jak pracownicy, jednak za swa prace nie oczekują wynagrodzenia. Nie jest to postępowanie właściwe, a to dlatego, że zasady współpracy wolontariusza z pracodawcą są o wiele mniej silne niż z pracownikiem. Ciągła rotacja wolontariuszy powoduje trudności w prowadzeniu organizacji. Z tych też powodów warto zapamiętać i zdać sobie sprawę, iż praca wolontariuszy winna mieć charakter uzupełniający pracę prawników płatnych. Nie należy rezygnować z pracowników i zastępować ich wolontariuszami. Konsekwencją takiego postępowania jest niechęć personelu do współpracy z wolontariuszami oraz brak poczucia bezpieczeństwa wśród pozostałych pracowników i wolontariuszy oraz niemożność racjonalnego zarządzania instytucją.

Na podstawie broszury "Warto Wiedzieć Więcej - Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem".Magdalena Ciesielska - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831193, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON