Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Wolontariat socjalny

   "Wolontariat Socjalny - Budowanie mostów w Europie" powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Inicjatywa Chrześcijańska dla Europy e.V (ICE) z Drezna w 1998 roku. Projekt umożliwia odbycie 12 miesięcznego wolontariatu o charakterze socjalnym młodym osobom w wieku od 18 do 26 lat w 20 krajach Europy Wschodniej, Środkowej i Zachodniej. Od początku projektu w wolontaricie socjalnym uczestniczyło ponad 1600 młodych ludzi z różnych krajów Europy. Członkami stowarzyszenia są organizacje wysyłające i goszczące wolontariuszy z takich krajów jak: Węgry, Słowacja, Niemcy, Francja, Polska, Rosja, Czechy, Belgia.
   Do głównych zasad, jakie towarzyszą wymianie wolontariuszy w ramach tego rodzaju wolontariatu należą: poszanowanie godności ludzkiej, występowanie w obronie praw człowieka, udział w kształtowaniu ładu społecznego, aprobata zasad chrześcijańskiej solidarności. Celem projektu jest także integrowanie Europy zarówno w sensie geograficznym jak też ideowym. Wolontariat socjalny można odbyć w organizacjach pozarządowych, działających na rzecz lokalnych społeczności, m.in. w warsztatach terapii zajęciowej, hostelach dla osób niepełnosprawnych, w świetlicach dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologiami oraz wspierającej osoby niepełnosprawne, szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach edukacyjnych dla młodzieży, ośrodkach dla azylantów, przedszkolach integracyjnych.
   W Polsce organizacją, która koordynuje przebieg projektu jest "Borussia", która istnieje od 1990 roku, a do głównych obszarów jej działania należy budowanie i pogłębianie dialogu i tolerancji pomiędzy ludźmi różnych narodowości, wyznającymi inne religie i żyjącymi w odmiennych kulturach. To ona przyjmuje dokumenty aplikacyjne od osób zainteresowanych wyjazdem na zagraniczny wolontariat. Przed wyjazdem za granicę dobrze widziane jest doświadczenie w pracy wolontariackiej w kraju. Najważniejsza jest jednak chęć identyfikowania się przyszłego wolontariusza z celami projektu, w którym będzie uczestniczyć, a także wykazanie się motywacją do pracy na rzecz zagranicznych organizacji oraz gotowość do zmierzenia się z problemami, jakie mogą wystąpić w nowym dla niego środowisku.

(na podstawie informacji zaczęrpniętych ze strony www.borussia.pl)


Katarzyna Pecyna - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy 06.07.2006r

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19846842, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON