Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Dlaczego warto pracować jako wolontariusz?

   Praca wolontariusza wiąże się nie tylko z poświęceniem i oddaniem dla osób otrzymujących wsparcie. Tak naprawdę można powiedzieć, że poprzez pomoc innym pomagamy sobie. Istnieje wiele argumentów przemawiających za tym, że warto angażować się w działalność społeczną.
   Przede wszystkim osoba pracująca na rzecz innych rozwija swoją osobowość. Staje się coraz bardziej dojrzała emocjonalnie, poprzez przejmowanie odpowiedzialności za powierzone jej zadania. Nie ma tutaj znaczenia charakter wykonywanej pracy, może to być zarówno opieka nad dziećmi w świetlicy jak i wykonywanie prac biurowych. Oba rodzaje pracy wymagają zaangażowania i odpowiedzialności, od osoby, która je wykonuje.
   Włączanie się w przedsięwzięcia oraz projekty realizowane przez organizacje pozarządowe związane z różnego rodzaju problemami społecznymi jak np. bezrobocie, bezdomność, uzależnienia alkoholowe, ochrona środowiska poszerzają horyzonty myślowe osób zaangażowanych w ich rozwiązywanie. Mogą one wówczas bezpośrednio dostrzec problemy innych osób oraz stykają się z realiami prawdziwego życia. Praca w organizacjach niekomercyjnych wiąże się również z szansą poznania ciekawych ludzi lub też środowiska osób, z którymi wcześniej nie mieliśmy częstego kontaktu.
   Wolontariat daje możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji, ich odkrywania i przekazywania innym. Można na przykład umieć dobrze malować, obsługiwać komputer, znać bardzo dobrze język obcy, interesować się historią. Te umiejętności można przekazać innym oraz spróbować zainteresować nimi osoby, które ich potrzebują. Okres pracy społecznej należy traktować także jako przygotowanie i wstęp do podjęcia przyszłej pracy zawodowej, w której wykonywane obowiązki będą takie same lub zbliżone do zadań wykonywanych w trakcie wolontariatu. Dzięki temu wolontariusz może nabyć przynajmniej niektóre umiejętności niezbędne do pracy na danym stanowisku. Jest to dla niego również szansa uświadomienia sobie tego, co tak naprawdę chce lub będzie mógł robić w swoim życiu.
   Dla niektórych osób największą motywacją do udzielenia pomocy innym jest uśmiech na twarzy i radość jaką sprawiają tym, którym pomagają. To pozwala im uwierzyć w wartość tego, co robią, sprawia, że czują się potrzebni i daje mobilizację do dalszej pracy.

Katarzyna Pecyna - Koordynator wolontariuszy, 20.07.2006

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20830988, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON