Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Wolontariat a filantropia.

   Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne i przyjacielskie. Natomiast wolontariusz to osoba fizyczna, która wykonuje świadczenia dobrowolnie i bez gratyfikacji materialnej na rzecz organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej i podległych im jednostek organizacyjnych. Filantropia to działalność osób bądź instytucji, polegająca na bezinteresownym udzielaniu pomocy finansowej lub materialnej potrzebującym. Filantropia bywa używana zamiennie z wyrażeniem dobroczynności i działalności społecznej oraz charytatywnej. Filantropami lub darczyńcami zamiennie także nazywa się wolontariuszy aktywnie działających i angażujących się w działania woluntarystyczne.
   Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wprowadziła możliwość alokacji 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne na rzecz organizacji pożytku publicznego. Z raportu z badań z 2005 roku wynika, iż 6,9 mln Polaków działało w wolontariacie, stanowi to 23,2% społeczeństwa. Liczba ta w ciągu ostatnich lat ciągle rośnie.
   W prace społeczną częściej angażują się kolejno kobiety, to jest 47% populacji, mężczyźni stanowią trochę większa grupę 53 % wolontariuszy. Jeśli chodzi o wykształceni najwięcej aktywnych wolontariuszy jest z wyższym wykształceniem, często angażują się w wolontariat pracowniczy. Średnia wieku wolontariuszy to osoby poniżej 25 roku życia, najczęściej studenci i uczniowie, jednak liczba osób w wieku 36-45 lat zwiększa się w przeciągu roku, najczęściej wśród tych osób są te, które już pracują zawodowo. Niestety tylko co dziesiąty wolontariusz przepracował społecznie więcej niż 19 godzin roboczych, co stanowi 150 godzin. Widocznie zwiększa się liczba wolontariuszy, jednak nie czas poświęcany na daną działalność. W 2005 roku około 42% Polaków przekazało pieniądze, dary rzeczowe na organizacje pozarządowe i ruchy społeczne. Darczyńcami są najczęściej kobiety, stanowią one 535 populacji dorosłych Polaków, osoby z wykształceniem wyższym-50%, osoby w wieku 36-44 lat-grupa ta stanowi 44%. Zarówno darczyńcy jak i wolontariusze najczęściej pomagają organizacjom i ruchom religijnym, parafialnym, organizacjom zajmującym się pomocą humanitarna, pomaganiem najuboższym, niepełnosprawnym i innym organizacjom pozarządowym. Najczęstszym powodem działalności i pomocy na rzecz innych są osobiste, moralne, religijne przekonania pomagających wolontariuszy, często także zainteresowania, możliwość poznania nowych osób, zdobycie doświadczenia, przekonanie o odwzajemnieniu pomocy przez innych w przyszłości.

Tekst na podstawie broszury: Warto wiedzieć więcej. Badania organizacji pozarządowych: Marta Gumkowska "Raport z badań 2005. Wolontariat, filantropia i 1%".Magdalena Ciesielska - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831303, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON