Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Konferencja "Mapa drogowa do pracy - podsumowanie projektu"

   W dniu 18 marca 2008 roku w Sali Obrad Rady Miasta Urzędu Miasta Lublin odbyła się zorganizowana przez Agencję Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych konferencja p odsumowująca projekt "Mapa drogowa do pracy". Konferencję otworzył Prezes Fundacji Fuga Mundi Pan Marek Piasecki, witając zgromadzonych gości i przedstawiając reprezentantów władz samorządowych. Pani Agnieszka Chmielewska Psycholog z Agencji Zatrudnienia zapowiedziała części merytoryczne programu konferencji, przedstawiając zaproszonych prelegentów.

   W słowie wstępnym Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, Pan Paweł Fijałkowski mówił o dużych sukcesach Agencji Zatrudnienia w obszarze działań podejmowanych na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Pan Prezydent podkreślił znaczenie projektu "Mapa drogowa do pracy", który przyczynił się zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy, przytaczając bardzo dobre rezultaty projektu. Słowo wstępne wygłosił również Pan Arkadiusz Bratkowski - członek Zarządu Województwa Lubelskiego, który gratulował osiągniętych przez Agencję Zatrudnienia wyników.

   Część merytoryczną konferencji rozpoczęła prezentacja Prezesa Fundacji Fuga Mundi Pana Marka Piaseckiego, który przedstawił i omówił rezultaty osiągnięte w ramach projektu oraz przedstawił działania prowadzone przez Agencję Zatrudnienia. Część prezentacji dotyczyła również zagadnień z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Na zakończenie swojego wystąpienia Pan Prezes podkreślił potrzebę zawierania sojuszy i partnerstw z różnymi instytucjami. Zaakcentował rolę współpracy trzech sektorów: publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych w podejmowaniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z ideą synergii działań. Podkreślił również duże znaczenie edukacji, w procesach zmiany w świadomości społecznej.

   Pani Aneta Domańska -dyrektor hipermarketu Carrefour w Lublinie w swojej prezentacji "Strategia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w firmie Carrefour" przedstawiła działalność firmy w obszarze zatrudniania osób niesłyszących i niedosłyszących.

   Pan profesor dr hab. Andrzej Sękowski - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych przedstawił prezentację dotyczącą postaw wobec osób niepełnosprawnych w kontekście rynku pracy.

   Pan profesor Bogusław Marek z Instytutu Filologii Angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wymienił wyzwania aktywizacji zawodowej osób niewidomych. Reprezentująca również środowisko naukowe KUL Pani prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak, Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki zaprezentowała prezentację pt. "Uwarunkowania życiowych wyborów młodzieży z niepełnosprawności słuchu w Polsce".

   Pani Agata Zielińska z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie wystąpiła w imieniu Pani dyrektor Katarzyny Kępy prezentując uczestnikom statystki dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

   Pani Agnieszka Chmielewska - psycholog z Agencji Zatrudnienia zasygnalizowała zagadnienia ujęte w referacie Pana Włodzimierza Sobczaka - prezesa Krajowej Izby Gospodarczo - Rehabilitacyjnej, który na okoliczność konferencji przygotował prezentację pt. "Pracodawcy wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych".

   Na zakończenie uczestnicy wzięli udział w dyskusji panelowej podsumowującej zaprezentowane przez prelegentów zagadnienia. Konferencja okazała się być dobrą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy między przedstawicielami reprezentującymi różne środowiska działające w obszarze zatrudniania osób niepełnosprawnych.

 

-

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831034, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON